Debatt: Visst kan chefen vara tandsköterska

Debatt 25 mar 2019
Dela artikeln
I Tandläkartidningen nummer 1/2019 intervjuades Urban Alsenmyr, ordförande för Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Sörmland, om en kartläggning av tandläkarnas administrativa arbete. Här kommenterar Visions ordförande för Klubb Tandvård Sörmland artikeln.

Vision Klubb Tandvård Sörmland reagerar med förvåning och bestörtning över påståendet att det är ett problem att så många klinikchefer i Folktandvården Sörmland är tandsköterskor (totalt är det 6 av 21 chefer).

Urban Alsenmyr, ordförande i Tjänstetandläkarna i Sörmland, menar i Tandläkartidningens första nummer 2019 att klinikchefer som är grundutbildade till tandsköterskor inte har förståelse för att varje patient kräver både vårdtid och patienttid. Det är ett märkligt uttalande. En verksamhetsnära chef behöver självklart ha goda kunskaper om den verksamhet som hen leder. Men att påstå att en tandsköterska inte skulle ha den kunskapen och överblicken tycker vi är magstarkt.

”Vilket yrke personen har haft tidigare är inte avgörande för hur skicklig hen blir som chef.”

Tandsköterskor sköter i dag en stor del av det patientadministrativa arbetet som till exempel journalföring, ekonomihantering, tidsbokning och att välkomna patienter i receptionen. Tandsköterskan arbetar i dag väldigt delegerat och är på så sätt även väldigt insatt i vården. Vision är övertygade om att tandsköterskor har en mycket god överblick över allt från service till patienten till god vårdhygien, smittskydd och kvalitetssäkring i tandvården.

Vi i Vision organiserar både tandsköterskor och chefer. Vi värnar om goda arbetsvillkor för alla i tandvårdsteamen. Det ska vara möjligt att göra karriär och utvecklas i arbetet. Ibland är en sådan karriärväg att bli chef. Vilket yrke personen har haft tidigare är inte avgörande för hur skicklig hen blir som chef. Chef är en profession i sig. Många med bakgrund och gedigna kunskaper om tandvården har goda möjligheter att någon gång jobba som chef. Vare sig du är utbildad tandsköterska, tandhygienist, legitimerad tandläkare eller har jobbat som chef i någon annan verksamhet.

Text: Dinitha Lööf, ordförande Vision Klubb Tandvård Sörmland

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch