VR och app kan hjälpa mot tandvårdsrädsla
Appen användes inför besöket för att underlätta kommunikation mellan barn och tandvårdspersonal. Foto: Colourbox

VR och app kan hjälpa mot tandvårdsrädsla

Forskning 18 aug 2021
Dela artikeln
Randomiserade kontrollerade studier av virtual reality (VR) och en smartphone-app visar att de kan hjälpa barn med tandvårdsrädsla.

Det finns få randomiserade kontrollerade studier som utvärderar om ny teknik, som virtual reality (VR) eller smartphone-appar, minskar tandvårdsrädsla. I en ny systematisk översikt har man dammsugit litteraturen efter studier på barn. Man hittade fyra studier. Tre av dessa utvärderade VR för barn mellan 4 och 10 år gamla, med 30–120 barn per studie.

Virtual reality kan användas för att distrahera barnet under behandling, och kan dämpa sinnesintryck, liksom rädsla. De tre studierna visade att VR minskade rädsla och smärta jämfört med inget stöd/konventionell beteendehantering. En av studierna jämförde även VR med surfplatta, och där var surfplattan mer effektiv än VR på att minska rädsla och smärta. VR kan uppenbart vara ett stöd, men kan vara svårt att använda under behandling när huvudet måste hållas still, och är kanske inte heller mer effektivt än en surfplatta.

I studien på en smartphone-app deltog barn och ungdomar i åldern 9–15 år med diagnosen autismspektrumtillstånd. Appen användes inför besöket för att underlätta kommunikation mellan barn och tandvårdspersonal. Barn som använde appen minskade signifikant antal besök jämfört med kontrollgruppen som använde bildstöd i form av PECS (Picture Exchange Communication System).

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch