Annons

Annons

Här blir använda skyddsförkläden till nya

Nu testar Folktandvården Eastmaninstitutet att återvinna sina skyddsförkläden i stället för att bränna dem.

Juan Nunez Salcedo, vaktmästare på Folktandvården Eastmaninstitutet, pressar skyddsförkläden till balar.

Foto: Folktandvården Eastmaninstitutet

Folktandvården Eastmaninstitutet samlar sedan i maj in alla använda skyddsförkläden för att de ska bli till nya. Detta som en del i ett pilotprojekt för att skapa ett så kallat cirkulärt flöde för förklädena, alltså där man får tillbaka samma produkt som man har lämnat ifrån sig.

Ali Kashani

– Skyddsförkläden är en av våra största utsläppskällor. De orsakar över hundra ton koldioxid per år inom Folktandvården Stockholm. Vi såg därför att det här var ett väldigt bra projekt för att minska våra utsläpp, och att det skulle kunna fungera logistiskt på Eastman, säger Ali Kashani, klinikchef på Eastmaninstitutet Endodonti och Service.

Region Stockholms livscykelanalys visar att de cirkulärt producerade förklädena ger nästan 80 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med fossila plastförkläden som förbränns.

Ali Kashani tycker att projektet har tagits emot väl av personalen.

– Vi är vana att källsortera. Projektet involverar också alla i huset, så det blir en enande aktivitet.

Förklädena samlas i speciella kärl för återvinning i varje behandlingsrum. När man tömmer behandlingsrummet lämnas förklädena i det gemensamma kärl som finns på varje våning.

De större kärlen tas sedan om hand av vaktmästaren, som tar med dem till källaren och pressar ihop plasten till balar. Dessa hämtas sedan var tredje vecka av det plastföretag som arbetar med utveckling av det cirkulära flödet. Hos dem sorteras och tvättas förklädena, för att därefter smältas ned till plastmassa som kan användas för tillverkning av nya förkläden.

Återvinningen av skyddsförkläden ingår i ett större pilotprojekt som startade på Danderyds sjukhus under pandemin, då det var brist på skyddsutrustning. Nu pågår datainsamling i pilotprojektet för att utvärdera hur det cirkulära flödet fungerar i den kliniska vardagen. Det ska också ge underlag för framtida upphandlingar så att återvinningen kan bli permanent och spridas till fler verksamheter.

Upptäck mer