Skylta lagom!
Hos tandtekniker Carl A Olaison, kunde man från 1890-talet få artificiella tänder insatta.

Skylta lagom!

1 dec 2011
Dela artikeln
Var sak har sin tid, också reglerna för annonsering av tandläkartjänster; länge gällde att det var olämpligt att förhäva sig och framhålla sin skicklighet i reklam av olika slag.

Att göra reklam för sin verksamhet och sitt kunnande väcker knappast någon upprördhet i dag. Men tar man några kliv tillbaka i tiden förhöll det sig annorlunda. I de etiska regler för tandläkare som infördes av förbundet 1909 slogs det fast att ”Det är icke öfverensstämmande med god kåretik, att en tandläkare annonserar medels affischer, anslag, cirkulär, kort, skyltar eller i tidningar eller andra publikationer för att därigenom söka väcka uppmärksamhet för någon särskild behandlingsmetod eller söka framställa sin egen öfverlägsenhet öfver andra tandläkare eller att öfverhuvud taget använda reklamartade annonser, af hvad slag de vara må. Detta behöfver emellertid icke afhålla tandläkare från att använda kort af lämplig storlek med namn, titel, adress och telefonnummer, tryckta med lämplig stil, eller att hafva annonser af motsvarande beskaffenhet i tidningarna. Icke heller bör det hindra en tandläkare, som uteslutande ägnar sig åt en viss specialitet, att endast annonsera denna.”

[slideshow]

1960 fanns fortfarande restriktioner rörande skyltens storlek och innehåll.

När de olika specialiteterna började införas fick dock den aktuella specialiteten anges såväl på skylten som i annonser.

Ännu in på 1900-talet kunde man både skylta och annonsera sina tandvårdstjänster utan att vara tandläkare. Den som ägnade sig åt tandvård utan formellt tillstånd kunde bli bötfälld, vilket dock närmast betraktades som utgifter för inkomstens förvärvande.

Här intill har vi samlat ett antal skyltar både från tandläkare och icke-tandläkare.

Text: Mats Karlsson, Foto: Urban Orzolek

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch