Tidsspeglar
Viss lyteskomik gick an, som i denna annons från 1988. Liknande manér förekom i andra annonser från samma företag. Den inledande texten lyder: »Om du ser ut som Marty Feldman när du skrattar har vi två råd: Ta kontakt med en optiker – och be din tandläkare anlita ett kompetent dentallaboratorium.«

Tidsspeglar

28 jun 2011
Dela artikeln
Bäst föredatum blir kortare och kortare. Gäller det också annonsers innehåll och utformning? Avgör själv – här publicerar vi en räcka annonser från Tandläkartidningen 1909 till 1991.

[slideshow exclude=”7069″]

Skulle en annons för Joseph Josephi&Co:s skrädderi i Göteborg locka Tandläkartidningens läsare till ett besök eller köp i butiken? Knappast. Det turkiskacigarrettmärket Bridge skulle av både lagliga och etiska skäl inte kunna publiceras i tidningen.

Det är intressant att följa utvecklingen under åren. Mycket har hänt, både med annonsernas utformning och innehållet. Annonsmakarna vässar ständigt sina budskap, både i text och bild för  att passa samtidens krav och förväntningar.

Från 1909 och till mitten av 1920-talet bestod annonserna i huvudsak av text, därefter började bilder dyka upp, som exempelvis på ett roterbart ställ för papperstrissor, se annonsen här under. På 1930-talet blev kreativiteten större bland annonsmakarna. Mer resurser satsades på bildvalet, texterna fick en lite snärtigare och mer säljande utformning, de blev dessutom mer informativa.

Då och då utnyttjades tecknare, som i annonsen för Paladon: Här vågade man sig också på lite humor: »Paladonsskönheten tål inga oäkta barn.«

I början av 1970-talet började annonser i färg dyka upp, och på 1980-talet hade åtminstone ett företag funnit ett eget manér, som framgår av Koerts annons från 1988 med skådespelaren Marty Feldman. Så här i efterhand är det kanske lätt att le lite överseende åt annonsmakarnas skapelser, men som alltid: Om några årtionden ler säkert andra läsare av Tandläkartidningen åt dagens annonser.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch