Tandvårdens arbetsskador saknas i statistiken

Antalet anmälda arbetsskador inom tandläkarverksamhet är sannolikt för låga i den nationella statistiken. Under 2022 rapporterades det in 127 arbetssjukdomar och olycksfall som lett till sjukskrivning.

Nyheter

Svårt att minska stress i VG-regionen

Folktandvården i Västra Götalandsregionen (VGR) klarar inte målet att minska stressen bland sina medarbetare. Dessutom minskar andelen anställda som rekommenderar regionen som arbetsgivare, visar nya siffror från VGR.

Nyheter

Tandsköterskor kräver högre lön

Anna Ekman-Brescia är tandsköterska i Dalarna. Hon har startat ett löneuppror bland tandsköterskor. Hennes krav: skyddad yrkestitel, högre status och en lön på minst 28 000 kronor för alla tandsköterskor.

Nyheter

Larm om arbetsmiljön på klinik i Kronoberg

Hög arbetsbelastning, konflikter, arbetsrelaterad stress och sjukdom. Medarbetare på käkkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö har slagit larm om arbetsmiljöproblem.

Nyheter

”Slöjan är som en del av arbetskläderna”

Under hela sitt vuxna liv har tandläkaren Dur-E-Shawar Khan burit slöja utan större reaktioner från omgivningen. Men nu höjs röster för slöjförbud på arbetsplatser, vilket skulle tvinga yrkesutövare som Dur-E-Shawar Khan att välja mellan tro och jobb.

Metod, klinik & praktik

Hot mot personal visar inga tecken på att avta

Omkring en av tio män och närmare två av tio kvinnor uppger att de nyligen har utsatts för våld eller hot i arbetet, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Tandvården är inget undantag.

Nyheter

Tandsköterskor ångrar sitt yrkesval

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval, visar en enkät som fackförbundet Vision har gjort.

Nyheter

Hälften har hörselskydd

Av dem som svarade på Tandläkartidningens webbfråga i december 2022 använder knappt hälften, 48 procent, hörselskydd i jobbet.

Arbetsmiljö

Visselblåsarfunktion nu i alla regioner

För ett år sedan infördes den nya lagen om visselblåsning. Efter en trög start har nu alla regioner en visselblåsarfunktion på plats.

Nyheter

Fyra miljoner till forskning om högfrekventa vibrationer

Nu startar ett projekt i Västra Götaland där man ska undersöka vibrationer och förekomst av kärl- och nervskador inom tandvården. Projektet har fått medel från Afa försäkring.

Nyheter

Svårhanterlig tandläkarbrist i Dalarna

Tandläkarbristen hos folktandvården i Region Dalarna är fortfarande stor. I dagsläget fattas 31 tandläkare. På vissa orter tvingas tandläkare åka mellan kliniker för att täcka upp för vakanserna. I förlängningen drabbar det kontinuiteten för patienterna.

Nyheter

Så jobbar tandvården med hbtq-frågor

Folktandvården i tolv av tjugo­en regioner, alltså drygt hälften, får grönt ljus i Tandläkartidningens kartläggning av hur arbetsgivare inom tandvården arbetar med hbtq-frågor. Dessa har antingen en egen utbildning inom hbtq, har påbörjat eller planerat diplomering, eller är certifierade.

Arbetsmiljö

Blekingesjukhuset: Tandvårdsdirektören bemöter kritiken

Nu svarar Håkan Bergevi på den kritik som framkommit mot käkkirurgiska kliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Nyheter

Personalflykt från käkkirurgen i Blekinge

Under de senaste åren har flera käkkirurger och tandsköterskor sagt upp sig från käkkirurgiska kliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. För Tandläkartidningen vittnar flera före detta anställda om mobbning, kränkningar och bristande patientsäkerhet.

Nyheter

Fler kvinnor inom tandvården drabbas av olyckor och sjukdom

Antalet allvarliga arbetsolyckor fördubblades för kvinnor inom tandvården under år 2020. Det var också vanligt med långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Arbetsmiljö

Sjukt hus gör ­klinik hemlös

Folktandvården Västerbottens klinik i Nordmaling står hemlös på obestämd tid. Efter åtta år av problem med inomhus­miljön hade folktandvården inget hopp om att lokalerna skulle åtgärdas.

Arbetsmiljö

Bildlösa tandläkare mer drabbade av stress än manliga

Det är tre gånger vanligare att en kvinnlig tandläkare är sjukskriven med en psykiatrisk diagnos än att en manlig tandläkare är det. Det visar en ny rapport från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

Arbetsmiljö

Mer kunskap behövs om diskriminering

Få folktandvårdsorganisationer har valt att skärpa sina riktlinjer för att motverka etnisk diskriminering av behandlare. Det visar Tandläkartidningens kartläggning, åtta månader efter DN:s granskning av hur sjukvårdspersonal väljs bort på grund av etnicitet.

Arbetsmiljö

Få regioner satsar på anställda över 65 år

Endast var femte region gör någon form av satsning på att få sina anställda att arbeta vidare efter pensionsåldern. Detta enligt en enkät i samband med Tjänstetandläkarnas löne­statistik för år 2021.

Karriär & porträtt

Tandvårdens smittskyddsarbete fick godkänt

Tandvården är bra på att förebygga smittrisker, men ungefär en av sex inspekterade arbetsplatser inom tandvården behöver förbättra sina rutiner. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljö

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons