Etiskt café med estetik på menyn

RIKSSTÄMMAN 2013. Självklart håller Etiska caféet öppet även i år, nu med estetiska problemställningar på menyn.

Etik

Vilken tyngd har den anhöriges vilja?

Varje dag möter tandläkare och övrig tandvårdspersonal etiska dilemman i sitt arbete. Oftast finns flera olika sätt att förhålla sig till dessa. Tandläkartidningen kommer under året att ta upp några av de patientfall som diskuterades vid det etiska kaféet vid den förra odontologiska riksstämman, fall som alltid är aktuella och som innebär en rad etiska frågor att besvara inför en behandling.

Artikelserier

När tar tandläkarens ansvar slut?

Varje dag möter tandläkare och övrig tandvårdspersonal etiska dilemman i sitt arbete. Oftast finns flera olika sätt att förhålla sig till dessa. Tandläkartidningen fortsätter här sin serie som etiska frågeställningar. De bygger på några av de patientfall som diskuterades vid det etiska kaféet vid den förra odontologiska riksstämman.

Artikelserier

Vem bestämmer behovet av behandling?

Varje dag möter tandläkare och övrig tandvårdspersonal etiska dilemman i sitt arbete. Oftast finns flera olika sätt att förhålla sig till dessa.

Artikelserier

När barnet uteblir från kontroll – så hanterar du situationen

Dagligen ställs tandläkare och annan tandvårdspersonal inför etiska dilemman. Ofta finns flera sätt att förhålla sig till dessa. Tandläkartidningen avslutar här serien med etiska frågeställningar. Denna gång handlar det om en barnpatient som uteblivit från tandvård vid flera tillfällen.

Artikelserier

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som gäller tandvården, och skriver om myndighetens beslut.