Tjocklek på mjukvävnad kan påverka benförlust runt implantat

En metaanalys tyder på att tjockleken på mjuk vävnad före implantatbehandling spelar roll för hur stor den initiala marginella benförlusten blir.

Forskning

Gott resultat med medelråa ytor på singelimplantat

Medelråa implantatytor kan fungera väl i singeltandsersättningar efter upp till 15 år. Så sammanfattar Jan Kowar och Victoria Franke Stenport vid Sahlgrenska akademin en studie de nyligen publicerat.

Forskning

Tandgnissling ökar risken för marginell benförlust

Tandgnissling ökar risken för marginell benförlust runt tandimplantat. Det antyder en retrospektiv studie på 204 patienter av Bruno Ramos Chrcanovic vid Malmö universitet.

Forskning

Tunn buckal benvägg kan ge problem för implantat

Betydelsen av den buckala benväggens tjocklek för ett lyckat implantat har inte varit helt känd. Nu tycks dock brasilianska forskare ha identifierat gränsen för hur tunn den kan vara innan risken för problem ökar.

Forskning

Korta implantat tycks fungera lika bra som långa

Femårsresultaten från en randomiserad kontrollerad multicenterstudie visar att korta implantat (6 mm) fungerar lika bra som långa (11 mm) i tandlösa, icke-atrofiska underkäkar.

Forskning

Tandtekniker upplever sämre marknad

Marknaden har blivit sämre för landets tandtekniska laboratorier. Det anser nästan hälften av alla som har svarat på en enkät som tidskiften Tandteknikern har gjort. Trots det ser de flesta ljust på framtiden.

Nyheter

Svenska företag säljer importerad tandteknik

Femton procent av de tandtekniska arbetena som säljs via svenska företag görs utomlands, enligt Tandteknikerförbundet.

Nyheter

Distanser av polyetereterketon och zirkonia likvärdiga

Efter fem år finner man ingen skillnad i vare sig biologiska eller estetiska parametrar mellan implan­tat med distanser av polyeter­eterketon och zirkonia.

Forskning

Ingen skillnad mellan olika metoder för dekontaminering av implantatytor

En metaanalys hittar ingen skillnad i effektivitet mellan olika metoder att dekontaminera implantatets yta vid kirurgisk behandling av periimplantit.

Forskning

Fyra implantat tillräckligt för maxillär täckprotes

Efter tio år är resultaten lika bra när en maxillär täckprotes förankras på fyra posteriora implantat som när den förankras på sex sådana.

Forskning

Doktorandens arbete är en utbildning

Att arbeta som doktorand är ett sätt att fördjupa sina kunskaper och att bygga nätverk inom sitt forskningsområde. ­Doktoranden Julia Olander beskriver sitt jobb som både roligt och lyxigt.

Karriär & porträtt

Direktbelastade implantat håller lika bra

En nyligen publicerad metastudie visar att singelimplantat som direktbelastas har lika bra långtidsprognos som sådana där man väntat i månader med att belasta, i alla fall så länge man varit noggrann i valet av patienter.

Forskning

Radioterapi minskar överlevnaden för tandimplantat

Risken för att tandimplantat ska misslyckas ökar vid radioterapi av patienter med huvud- och halscancer, men forskarna bakom en metastudie menar att tand­implantat ändå ska övervägas för att öka patienternas livskvalitet.

Forskning

Bovin benvävnad överlägsen vid implantat efter extraktion

En ny studie visar att bovin benvävnad fungerar bättre än den kroppsegna tillväxtfaktorn PDGF vid direktinstallation av implantat efter extraktion.

Forskning

Troligen inget förbud mot kobolt i tandvården

Trots att EU har klassat kobolt som potentiellt cancerframkallande ser det ut som om tandvården kan fortsätta att använda produkter tillverkade av kobolt-krom.

Senaste nytt

Ny implantatmetod ger stadigt stöd trots omfattande benförlust

Transplantat har inte alltid fungerat enkelt. Nu utvärderas en ny typ av implantat som använder ansiktets så kallade belastningsbalkar som fäste.

Nyheter

Kvaliteten acceptabel på digitala implantatavtryck

Intraorala skannrar används alltmer för att ta digitala avtryck för implantat. Men hur noggranna är dessa avtryck?

Forskning

Rätt urval viktigt vid kliniska studier

En liten andel kliniska randomiserade studier inom tandimplantat visar tecken på ett icke slumpmässigt urval, visar en analys. En osäker slutsats, enligt statistiker på SBU.

Forskning

Glöm inte mjukvävnaden vid implantat

Mjukvävnadskirurgi före implantatbehandling är ofta nödvändigt. Det är alltid en balansgång mellan funktion och estetik. Metoderna styrs av vilka områden i patientens mun det handlar om.

Nyheter

Privata vårdgivare ansluts till SKaPa

Allt fler små privata vårdgivare inom tandvården kan gå med i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Kariologi

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Protetik är en av tandläkarnas specialiteter. Här samlar vi alla Tandläkartidningens artiklar inom området, till exempel intervjuer med specialisttandläkare, forskningsrön och vetenskapliga artiklar.