Var fjärde implantatpatient drabbas av tekniska problem

Var fjärde patient med implantatstödda konstruktioner drabbas av tekniska komplikationer såsom chipping/fraktur och förlust av retention. En majoritet av patienterna som drabbas uppvisar dessutom upprepade problem, visar ny svensk studie.

Forskning

Guidad borrning för implantat ger bäst precision

Att borra implantathål på fri hand ger det absolut sämsta resultatet. Det visar en belgisk studie som har jämfört metoderna frihandsborrning, pilotguidad borrning samt helguidad borrning.

Forskning

Med hjärtat i glesbygden

Han var inte bland de första att hoppa på det digitala tåget, men gjorde så med besked sedan beslutet tagits. Staffan Söderströms digitala resa sker för och med ­patienterna i Västerbottens inland.

Diagnostik & radiologi

”Kräv längre uppföljningstider”

Tandläkare bör ställa krav på att implantat utvärderas i minst fem år innan de används på bred front kliniskt. Det anser Victoria Franke Stenport, universitetslektor och specialist i oral protetik.

Nyheter

Korta implantat sitter sämre än långa

Korta implantat med längden 6 mm har en något sämre femårsöverlevnad än implantat med längden 10 mm. Det visar en schweizisk studie.

Forskning

Långtidsuppföljning av tandimplantat

Vad kan vi förvänta oss av tandimplantat som har varit i funktion i mer än tio år? Hur vanligt är det med komplikationer? Om vi tidigt kan identifiera risker för komplikationer, skulle vi då kunna förebygga och förhindra dem? Och hur skattar patienterna själva sin implantatbehandling? Det är frågor som jag vill belysa med mina studier.

Vetenskap

Mindre än minst

Nanopartiklar dyker upp i allt fler produkter. En liten storlek ger dem nya egenskaper och nya möjlig­heter för materialutveckling. Men de tar också nya vägar in i kroppen.

Nyheter

”Forskningen berikar mitt liv”

I första hand är han specialistprivattandläkare, men Martin Janda har flera titlar. Bland annat är han både sjuksköterska och odontologie doktor.

Forskning

Implantat inte alltid bättre än proteser

En stor systematisk genomgång av den samlade vetenskapen kring förändringar av livskvalitet efter implantat eller vanliga proteser ger en ganska blandad bild av sambanden.

Forskning

Siktar högt

Målet är att bli specialist. I oktober ger Robin Radamson sig in i protetikens värld på heltid när han börjar en meriteringstjänst i Uppsala. Formella meriter är viktiga, men personliga egenskaper är viktigare, tror han.

Nyheter

Expert på avtagbar protetik

Fortfarande är det många patienter som väljer hel- eller delproteser. Men allt färre tandläkare har tillräckliga kunskaper om behandlingarna. Jan Ekenbäck, specialist i oral protetik och lärare på tandläkarutbildningen i Stockholm, lär dig det du behöver veta.

Oral protetik & implantat

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Protetik är en av tandläkarnas specialiteter. Här samlar vi alla Tandläkartidningens artiklar inom området, till exempel intervjuer med specialisttandläkare, forskningsrön och vetenskapliga artiklar.