Debatt: Varför skriver inte Tandläkarförbundet under uppropet om rätt till vård?

Flera vårdprofessioner och fackförbund – dock inte Tandläkarförbundet – kräver i en gemensam debattartikel att flera förslag i Tidöavtalet dras tillbaka. Det handlar bland annat om papperslösas rätt till tandvård. Nu krävs förbundet på svar för sitt agerande.

Debatt

Hon vill driva kunskapen framåt

Anna-Karin Wagner har länge intresserat sig för samhällsodontologi. Nu tar hon över rodret för NPO tandvård.

Karriär & porträtt

Tydliga regionala skillnader i ortodontivården

Det är skillnad på ortodontivården i landets regioner. Det har Svenska Ortodontiföreningen konstaterat i en enkätundersökning.

Nyheter

Jämlikhet inom ortodonti undersöks

Tandreglering ska vara rättvis och jämlik, anser Emma Göranson, ortodontist i Östergötland. Därför tar hon reda på hur det ser ut i praktiken.

Jämlik tandvård

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.

Jämlik tandvård

Ojämlikhet i oral hälsa – nordiska erfarenheter

Kariesförekomsten hos barn och ungdomar i de nordiska länderna har minskat under de senaste två decennierna, och antalet tänder hos äldre individer har ökat. Social ojämlikhet i oral hälsa existerar dock fortfarande i alla åldersgrupper. Faktorer som låg inkomst, låg utbildningsnivå och immigrantstatus är förknippade med sämre oral hälsa.

Jämlik tandvård

Ojämlikhet i oral hälsa

Här inleds årets nordiska tema om ojämlikhet i oral hälsa. Tio artiklar ingår i serien, fördelade på årets fyra första nummer.

Jämlik tandvård

Ojämlikhet i oral hälsa – teoretiska angreppsvinklar

Stabiliteten över tid i ojämlikhet i oral hälsa fortsätter att vara uppenbar. Huvudmekanismerna för att ojämlikhet i oral hälsa ska uppkomma hänger ihop med samhällsstrukturen, psykosociala faktorer och politiska drivkrafter.

Jämlik tandvård

Debatt: Ny tandläkarutbildning gör tandvården mer jämlik

Med en ny tandläkarutbildning som utgår från Jönköping kommer tillgängligheten att bli bättre och tandvården kommer att bli mer jämlik i hela Sverige. Det skriver företrädare för Region Jönköpings län i en debattartikel.

Debatt

LOV – valfrihet eller ojämlikhet?

Värmland och Östergötland står näst på tur när allt fler ­regioner väljer att öppna tandreglering för privat konkurrens med LOV‑system. Kritik finns mot sättet att organisera valfrihets­systemen och att det finns skillnader mellan olika vårdgivare.

Jämlik tandvård

Utbildning i tandhälsa ökade inte jämlikheten

Utbildning om tandhälsa i skolan kan göra nytta, men påverkar inte den socioekonomiska ojämlikheten i tandhälsa som redan finns, visar ny forskning.

Forskning

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.

Jämlik tandvård

Tandvårdsstrateg jobbar för jämlik tandvård

Alla ska ha tillgång till en bra tandvård, anser Ulf Söderström, tandvårdsstrateg och sekreterare i Svensk samhällsodontologisk förening. Men nu är han orolig. Tandvården har tappat lite i arbetet för en jämlik tandvård, tycker han.

Jämlik tandvård

Ojämlikhetens ansikte

Dina tänder visar vem du är. Eller åtminstone kan de skvallra om din inkomst, utbildningsnivå och var du har vuxit upp.

Jämlik tandvård

Tandhälsan ojämlik redan hos små barn

Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer har mer än fyra gånger större risk för kariesskador än jämnåriga med bättre levnadsvillkor, visar en ny doktorsavhandling.

Jämlik tandvård

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.

Jämlik tandvård

Tandvården inte jämlik

Varken tandhälsan eller tandvården är jämlik. Kön, utbildning och geografi spelar roll. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Jämlik tandvård

Tandhälsan blir allt bättre – men ojämlikheten ökar

Svenskarnas tänder blir allt friskare. Men skillnaderna mellan olika grupper fortsätter att öka, visar de senaste siffrorna från Socialstyrelsen.

Jämlik tandvård

Ökad ojämlikhet i ungdomars tandborstvanor

Andelen unga danskar mellan 11 och 15 år som inte borstar tänderna två gånger per dag har ökat både i medelklassen och de lägre samhällsklasserna mellan 1991 och 2014.

Forskning

Risk för ojämlik vård av extremt tandvårdsrädda

Samtliga Sveriges landsting erbjuder behandling av extrem tandvårdsrädsla hos vuxna. Men det är stor skillnad på hur och i vilken omfattning behandling och ersättning regleras.

Jämlik tandvård

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons