”SKaPa:s data banar väg för vårdutveckling”

Andelen barn och unga som får sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande tandvård ökar i Sverige. Det är en av de intressantare nyheterna i årets rapport från årets SKaPa-rapport. Det säger registerhållare Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Nyheter

Fri tandvård för barn minskade inte kariesrisken

En undersökning på unga i Israel visar att fluoridtillsats i dricksvattnet gav betydande skydd mot karies, medan det israeliska systemet för fri tandvård för barn inte påverkade kariesincidensen.

Forskning

Astma hos barn och ungdomar – preventionsstrategier för karies och dental erosion

Astma och karies är två vanligt förekommande sjukdomar hos barn och ungdomar, och det finns samband mellan sjukdomarna och även mellan astma och dental erosion. En fungerande samverkan mellan barnhälsovården och tandvården är därför viktig så att tandvården tidigt kan sätta in adekvata preventionsstrategier, och vid behov ställa diagnos och behandla eventuell karies och dental erosion.

Vetenskap

Approximal försegling effektivt mot barnkaries

Försegling av approximalytor kan vara ett effektivt sätt att hindra karies att spridas från en primär andra molar till en permanent närliggande molar hos barn med hög risk för karies. Det visar en studie på skolbarn i Valparaiso, Chile, ledd av Claes-Göran Emilson, professor vid odontologiska institutionen i Göteborg.

Forskning

Barntandkrämer innehåller titandioxid

I höstas förbjöds färgämnet titandioxid i livsmedel, men ämnet finns kvar i vissa barntandkrämer. Det visar en granskning som tidskriften Råd och Rön har gjort.

Nyheter

Nytt system för klassificering av karies

Svensk förening för cariologi har tagit fram ett nytt klassificeringssystem för kariessjukdom. Detta som ett led i arbetet med ett personcentrerat och samman­hållet vårdförlopp för karies.

Metod, klinik & praktik

Glasjonomercement skyddar mot karies

En nyligen publicerad metaanalys visar att glasjonomercement – i alla fall klassisk sådan – skyddar omgivande vävnad mot karies bättre än andra slags fyllningar.

Forskning

Djup karies hos unga kan botas på flera sätt

En systematisk översikt och metastudie visar att tre skonsamma metoder för att bemästra djup karies i omogna permanenta tänder alla är mycket effektiva.

Forskning

Stärkt evidens för koppling mellan socker och karies

En ny systematisk översikt visar på stärkt evidens för en koppling mellan socker­konsumtion och karies.

Kariologi

Olika metoder för bonding var likvärdiga

En klinisk utvärdering efter 14 år av två strategier för att fixera leucitförstärkta glaskeramiska inlägg har presenterats. Båda metoderna rekommenderas av forskarna.

Forskning

Ny studie visar fluoridens effekt på ortodontipatienter

Högfluoridtandkräm och fluoridsköljning hos ortodontipatienter saknar tilläggs­effekt till vanlig tandkräm på approximal- och ocklusalkaries, visar ny studie.

Forskning

Karies har ökat genom hela historien

En systematisk översikt visar att förekomsten av karies i Europa hela tiden ökat från yngre stenåldern till år 1850.

Forskning

Blir barn mindre smarta av tidig fluoridexponering?

Viss forskning tyder på att pre- och perinatal exponering för fluorid i låga doser via vatten och kost kan påverka barns intelligens. Undersökningarnas tillförlitlighet har dock debatterats flitigt under de senaste åren, och då det vetenskapliga läget är oklart bör försiktighetsprincipen tillämpas. Aktuella rekommendationer för användning av dentala fluorider på verkas inte. Fluoridtandkräm, exempelvis, har en vetenskapligt bevisad kariesförebyggande effekt och påverkar inte utvecklingen av kognitiv förmåga.

Vetenskap

Karies fortsätter att öka hos sexåringar

Munhälsan hos Sveriges förskolebarn har blivit sämre. Fler sexåringar har karies och andelen med många kariesskadade tänder har ökat kraftigt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Kariologi

Mötesplats för hälsans skull

Personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden har i snitt sämre hälsa, bland annat är karies vanligt. Folkhälsointerventioner riskerar att öka ojämlikheten eftersom det ofta är personer utifrån som leder dem. En en ny svensk studie har fångat upp vad invånarna själva önskar.

Forskning

AI-detektion av karies inte mer kostnadseffektivt

Med AI upptäcktes karies oftare, men behandlades också oftare invasivt. Kostnaden blev därför lika, visar studie.

Diagnostik & radiologi

Extra insats mot tidig karies gav effekt

Två extra tandhygienistbesök gav skillnad i plack och gingivit för småbarn, som sövdes för att åtgärda tidig karies.

Forskning

Ny yrkesgrupp vill ­främja sunda vanor

Folktandvården Västra Götaland testar en ny yrkesgrupp inom tandvården – hälsopromotörer. Kan beteendevetare stötta föräldrarna till barn med hög risk för karies så att det blir sundare vanor hemma?

Nyheter

Flera aktörer kan krävas för att stävja tidig karies

En svensk studie visar att ju fler riskfaktorer som finns samtidigt, desto större är faran för tidig karies. Fluoridlack två gånger om året när mjölktänderna erupterade gav ingen skillnad.

Forskning

Missa inte munhälsan efter överviktskirurgi

Varje år genomgår omkring 5 000 personer i Sverige en operation mot övervikt. Mycket pekar på att de efter operationen har en ökad risk för karies och erosion. Här behöver tandvården komma in innan problemen blir stora.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Karies är världens vanligaste icke-smittsamma sjukdom. Tandläkartidningen bevakar till exempel forskning om och speciella insatser mot karies. Här hittar du även vetenskapliga artiklar om karies.