Professorns råd: ”Det viktigaste är att lyssna”

Tandläkare kan göra mycket för att hjälpa patienter att komma över sin rädsla. Att ta sig tid att prata och att patienter kan ta plats med sina behov gör stor skillnad. Det menar Ulla Wide, professor i odontologisk psykologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Metod, klinik & praktik

Så hjälper du den rädda patienten

Tandvårdsrädsla beror ofta på mer djupliggande besvär än de symptom som är synliga för tandläkaren. Det menar forskaren Markus Höglund som funnit att tandvården inte alltid är så bra på att upptäcka de svårt rädda patienterna.

Metod, klinik & praktik

Stressforskaren: Så påverkas hälsan av högt patienttryck

Bristen på tandvårdspersonal i delar av Sverige har lett till att kliniker avvecklats, vilket innebär ett ökat patienttryck för dem som finns kvar. På kort sikt kan det innebära ökade ­intäkter och kompetens­utveckling, men hur påverkas tandläkarna av ökad stress och hög arbetsbelastning?

Metod, klinik & praktik

Det säger lagen om journalföring

Tandläkare vars journalföring blir granskad förstår ­sällan hur ingående IVO:s utredning kan vara. ”Saker och tings ställs på sin spets först när en granskning inleds”, säger juristen Christian Benson.

Metod, klinik & praktik

Därför är journalen tandläkarens bästa vän

Det bästa sättet för en tandläkare att slippa kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och en anmälan till Hälso- och sjuk­vårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en god journalföring. Noggrann dokumentation, fortbildning och avsatt tid för ­journalföringen är avgörande faktorer.

Metod, klinik & praktik

Samarbete löser bemanningen på norra Gotland

För att få nyutbildade tandläkare att söka sig till norra Gotland lockar man med en ny form av kombinationstjänst: halva tiden på folktandvårdsklinik och halva tiden på privatpraktik.

Metod, klinik & praktik

Lätt att missa munhälsan i hemvården

En god munhälsa hos äldre personer som vårdas i hemmet förutsätter en fungerande kunskapsöverföring mellan tandvård och vård- och omsorgspersonal. Men hur ska det uppnås? Den frågan undersöker Jessica Persson, tandhygienist och doktorand i arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Metod, klinik & praktik

Tandhuset tryggar barnens hälsa

Med motiverande samtal i hemlik miljö hoppas folktandvården kunna stärka tandhälsan hos barnen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. ”I Tandhuset blir föräldrarna mer mottagliga för information”, säger klinik­chefen Maria Chevalier.

Metod, klinik & praktik

Riktvärde visar vägen till mer vuxentandvård

Folktandvården Dalarnas 40-procentsriktmärke för vuxen­tandvård väcker intresse bland vårdgivare i andra delar av landet. På två kliniker i Västerdalarna märks stor skillnad efter mindre än ett år.

Metod, klinik & praktik

Den pålitliga patienten

På Karolinska institutet får blivande tandläkare öva på simulator. Det ger allra mest i början av utbildningen, men är också bra längre fram om patienten uteblir.

Metod, klinik & praktik

”Slöjan är som en del av arbetskläderna”

Under hela sitt vuxna liv har tandläkaren Dur-E-Shawar Khan burit slöja utan större reaktioner från omgivningen. Men nu höjs röster för slöjförbud på arbetsplatser, vilket skulle tvinga yrkesutövare som Dur-E-Shawar Khan att välja mellan tro och jobb.

Metod, klinik & praktik

Digital tandvård får tvååringarna att gapa

I två år har Folktandvården Region Örebro län drivit ett pilotprojekt med digitala tandhälsokontroller för tvååringar. Betyget från deltagarna har varit övervägande högt.

Metod, klinik & praktik

Biosensorer avslöjar tidig parodontit

På Linköpings universitet utvecklar man en känslig biosensor som kan mäta den proteolytiska aktiviteten i gingivalvätska och göra det möjligt att diagnosticera parodontit mycket tidigare än i dag.

Metod, klinik & praktik

Målet för FIA: fler forskande allmäntandläkare

Folktandvården Västerbotten söker med FIA-projektet, Forsk­ning i allmäntandvården, nya vägar för att stimulera medarbetare, skapa attraktiva tjänster och på längre sikt öka forskningsaktiviteten i allmäntandvården.

Metod, klinik & praktik

Nytt system för klassificering av karies

Svensk förening för cariologi har tagit fram ett nytt klassificeringssystem för kariessjukdom. Detta som ett led i arbetet med ett personcentrerat och samman­hållet vårdförlopp för karies.

Metod, klinik & praktik

Så jobbar tandvården med hbtq-frågor

Folktandvården i tolv av tjugo­en regioner, alltså drygt hälften, får grönt ljus i Tandläkartidningens kartläggning av hur arbetsgivare inom tandvården arbetar med hbtq-frågor. Dessa har antingen en egen utbildning inom hbtq, har påbörjat eller planerat diplomering, eller är certifierade.

Arbetsmiljö

Tandvård ofta svårt för incestoffer

För den som utsatts för incest kan en kallelse till tandläkaren väcka panikångest. Det kanske går så långt att den drabbade låter tänderna lossna, hellre än att att besöka en tandvårdsklinik. Bemötande och kunskap hos tandvårdspersonal blir därför viktiga delar i läkningsprocessen.

Metod, klinik & praktik

Hon drog ut sina egna tänder

Bara tanken på att något skulle föras in i munnen gav henne panikångest. Lexuz Petrasian, som utsattes för incest under uppväxten, hann bli 38 år innan hon orkade gå till tandläkaren igen.

Metod, klinik & praktik

Tandvård på Mount Kenyas sluttning

Sedan elva år arbetar tandläkaren Lars Salonen som ­volontär vid Gundua Health Centre i centrala Kenya. Han är här några veckor om året, övrig tid står tand­läkarkliniken tom.

Reportaget

Dental forskning där alla kan delta

Medborgarforskning, en forskningsmetod där vetenskapsvärlden tar hjälp av allmänheten, har under senare år blivit aktuellt även inom odontologisk forskning. I olika projekt jorden runt får allmänheten bidra till allt från att formge kortspel till att träna artificiell intelligens i att upptäcka tandsjukdomar.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen skriver om det som kan vara nytta i tandläkarens vardag. Det kan handlar om nya metoder, arbetssätt och arbetsmiljö.