Bättre för patienten med protetiker på plats

Bättre för patienten med protetiker på plats

Folktandvården Västerbotten går vidare med en modell som prövats med specialister som återkom­mande resurs på allmäntandvårdskliniker. Pilotprojekt har gett goda resultat när fokus lagts på handledning och kompetensutveckling.

Metod, klinik & praktik

Dalakliniken ­vände tandläkarbrist till full bemanning

Dalakliniken ­vände tandläkarbrist till full bemanning

Punktmarkerande handledare och flexibla arbetstider är några av framgångsfaktorerna för folktandvårds­kliniken i Borlänge. På fyra år vände de tandläkar­bristen till att inte längre behöva annonsera ut nya tjänster.

Metod, klinik & praktik

Chat GPT i tandvården – här är reglerna du måste ha koll på

Chat GPT i tandvården – här är reglerna du måste ha koll på

Tänk att med ett enda klick få fram en perfekt skriven journal, ett blixtsnabbt svar på vilken färgnyans implantatet ska ha, eller vilka åtgärdskoder som ska anges för en behandling. Med hjälp av AI-verktyget Chat GPT är det inte långt ifrån verklighet. Eller?

Tema: Digital tandvård

Vårdverksamheter drar till sig hackare

Vårdverksamheter drar till sig hackare

Utpressningsvirus är det vanligaste cyberangreppet tandläkarkliniker utsätts för i dag. Bakom attackerna finns både ekonomiska och politiska motiv.

Tema: Digital tandvård

Så skyddar du kliniken mot cyberbrott

Så skyddar du kliniken mot cyberbrott

En cyberattack kan få allvarliga konsekvenser för en tandläkarklinik och dess patienter, som ett lamslaget datornätverk på mottagningen och manipulerade patientjournaler. Med kunskap och tydliga rutiner går det att förstärka skyddet mot detta.

Tema: Digital tandvård

Distansutbildning ska ge bättre hjälp till dementa

Distansutbildning ska ge bättre hjälp till dementa

Trots att allt fler personer insjuknar i demens saknar flera tandläkare tillräckliga kunskaper om sjukdomen – något som Karolinska institutet vill ändra på. Sedan ett par år anordnar universitetet en digital kurs för vårdpersonal som vill öka sin kunskap och förståelse kring arbetet med demenssjuka.

Metod, klinik & praktik

Här borstar barnen tänderna tillsammans

Här borstar barnen tänderna tillsammans

Det har blivit vanligare med kariesskador hos små barn. Som en motåtgärd har allt fler regioner börjat införa olika projekt för att få barnen att borsta tänderna på förskolan. En av de regioner som satsat hårdast är ­Region Kalmar, där folktandvården nu kan se att kariesförekomsten hos sexåringar minskar. 

Metod, klinik & praktik

Han fick legitimationen indragen: ”Det kom som en chock”

Han fick legitimationen indragen: ”Det kom som en chock”

Allt fler tandläkare får sin legi­tima­tion indragen. De flesta väljer en diskret sorti och offentliggörs inte i medie­rapporteringen. Boråstand­läkaren Kjell Karlberg har valt en annan väg.

Metod, klinik & praktik

När tandläkaren kommer hem

När tandläkaren kommer hem

Hemtandvården tar hand om de allra sköraste patienterna. En del klarar inte att höra ljudet av en borr, andra kan bara ligga på sidan. ”Man får anpassa sig efter omständigheterna”, ­säger tandläkaren Shqipe Havolli Bala.

Metod, klinik & praktik

Professorns råd: ”Det viktigaste är att lyssna”

Professorns råd: ”Det viktigaste är att lyssna”

Tandläkare kan göra mycket för att hjälpa patienter att komma över sin rädsla. Att ta sig tid att prata och att patienter kan ta plats med sina behov gör stor skillnad. Det menar Ulla Wide, professor i odontologisk psykologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Metod, klinik & praktik

Så hjälper du den rädda patienten

Så hjälper du den rädda patienten

Tandvårdsrädsla beror ofta på mer djupliggande besvär än de symptom som är synliga för tandläkaren. Det menar forskaren Markus Höglund som funnit att tandvården inte alltid är så bra på att upptäcka de svårt rädda patienterna.

Metod, klinik & praktik

Stressforskaren: Så påverkas hälsan av högt patienttryck

Stressforskaren: Så påverkas hälsan av högt patienttryck

Bristen på tandvårdspersonal i delar av Sverige har lett till att kliniker avvecklats, vilket innebär ett ökat patienttryck för dem som finns kvar. På kort sikt kan det innebära ökade ­intäkter och kompetens­utveckling, men hur påverkas tandläkarna av ökad stress och hög arbetsbelastning?

Metod, klinik & praktik

Det säger lagen om journalföring

Det säger lagen om journalföring

Tandläkare vars journalföring blir granskad förstår ­sällan hur ingående IVO:s utredning kan vara. ”Saker och tings ställs på sin spets först när en granskning inleds”, säger juristen Christian Benson.

Metod, klinik & praktik

Därför är journalen tandläkarens bästa vän

Därför är journalen tandläkarens bästa vän

Det bästa sättet för en tandläkare att slippa kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och en anmälan till Hälso- och sjuk­vårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en god journalföring. Noggrann dokumentation, fortbildning och avsatt tid för ­journalföringen är avgörande faktorer.

Metod, klinik & praktik

Samarbete löser bemanningen på norra Gotland

Samarbete löser bemanningen på norra Gotland

För att få nyutbildade tandläkare att söka sig till norra Gotland lockar man med en ny form av kombinationstjänst: halva tiden på folktandvårdsklinik och halva tiden på privatpraktik.

Metod, klinik & praktik

Lätt att missa munhälsan i hemvården

Lätt att missa munhälsan i hemvården

En god munhälsa hos äldre personer som vårdas i hemmet förutsätter en fungerande kunskapsöverföring mellan tandvård och vård- och omsorgspersonal. Men hur ska det uppnås? Den frågan undersöker Jessica Persson, tandhygienist och doktorand i arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Metod, klinik & praktik

Tandhuset tryggar barnens hälsa

Tandhuset tryggar barnens hälsa

Med motiverande samtal i hemlik miljö hoppas folktandvården kunna stärka tandhälsan hos barnen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. ”I Tandhuset blir föräldrarna mer mottagliga för information”, säger klinik­chefen Maria Chevalier.

Metod, klinik & praktik

Riktvärde visar vägen till mer vuxentandvård

Riktvärde visar vägen till mer vuxentandvård

Folktandvården Dalarnas 40-procentsriktmärke för vuxen­tandvård väcker intresse bland vårdgivare i andra delar av landet. På två kliniker i Västerdalarna märks stor skillnad efter mindre än ett år.

Metod, klinik & praktik

Den pålitliga patienten

Den pålitliga patienten

På Karolinska institutet får blivande tandläkare öva på simulator. Det ger allra mest i början av utbildningen, men är också bra längre fram om patienten uteblir.

Metod, klinik & praktik

”Slöjan är som en del av arbetskläderna”

”Slöjan är som en del av arbetskläderna”

Under hela sitt vuxna liv har tandläkaren Dur-E-Shawar Khan burit slöja utan större reaktioner från omgivningen. Men nu höjs röster för slöjförbud på arbetsplatser, vilket skulle tvinga yrkesutövare som Dur-E-Shawar Khan att välja mellan tro och jobb.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen skriver om det som kan vara nytta i tandläkarens vardag. Det kan handlar om nya metoder, arbetssätt och arbetsmiljö.