Nobelpris till tekniken bakom mRNA-vaccinen

Forskarna Katalin Karikó och Drew Weissman delar lika på 2023 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. De får priset för sina upptäcker som gjorde det möjligt att använda mRNA-tekniken i vaccinutveckling.

Nyheter

Han ska leda pandemiutredningen

Regeringen har utsett Jan Albert, professor vid Karolinska institutet, att leda utredningen om stärkt beredskap inför framtida pandemier. Bland annat ska en så kallad ”handlingsprincip” utredas.

Nyheter

Pandemin över enligt WHO – inte längre en internationell folkhälsokris

Covid-19-pandemin är nu officiellt över enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det meddelade nyligen organisationens chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nyheter

Webbtopp 2022: Pandemi, politik och nya riktlinjer

Allra mest läst på webbplatsen var för tredje året i rad artiklar om covid-19. Bland de artiklar som har publicerats i år väckte de som handlade om riktlinjer och politiska förslag mest intresse.

Nyheter

Pandemin gav medvind för munvårdsbranschen

Efter ett märkligt år, som har gynnat vissa och raserat allt för andra, börjar munvårdsbranschen att vädra morgonluft. Estetisk tandvård och dentalprodukter för mun- och tandhälsa är två av pandemins vinnare.

Nyheter

Årets Forssbergspris till Matti Sällberg

Matti Sällberg är professor i laboratoriemedicin och forskar kring vaccin mot virussjukdomar. I år tilldelas han Forss­bergs­priset av Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Riksstämman

Covid-19 - Vad hände sen?

Den 24 februari år 2020 publicerade Tandläkartidningen en första artikel om utbrottet av covid-19. Sedan dess har det blivit över 90 artiklar. Fokus har varit på hur pandemin drabbat tandvården. Här följer vi upp de sex mest lästa artiklarna som publicerats på tandlakartidningen.se och vad som hände sen.

Senaste nytt

Osäkert vad som hjälper vid postcovid

På uppdrag av regeringen har SBU kartlagt forskningen om behandling av patienter med postcovid. Kartläggningen visar att det vetenskapliga underlag som finns har mycket låg tillförlitlighet.

Covid-19

Dos fem rekommenderas till hösten

Socialminister Lena Hallengren och Karin Tegmark Wisell höll på tisdagen pressträff om läget för covid-19 inför hösten. Det är troligt att smittspridningen tar fart igen till hösten, och därför rekommenderas en femte dos vaccin till vissa grupper.

Covid-19

Fortsatt färre tandvårdsbesök under pandemin

Antalet besök till tandvården var under förra året fortfarande lägre än före pandemin. Nu syns också konsekvenser i form av fler fyllningar och utdragna tänder hos de patienter som inte undersöktes under år 2020.

Covid-19

Covid-19-pandemin och munhälsovården – orsak och verkan

Orala epitelceller och salivkörtlar är mottagliga för SARS-CoV-2. Det har föreslagits att sämre munhälsa, särskilt i form av parodontit, förvärrar covid-19, möjligen via ökad aspiration av orala bakterier, vilket orsakar saminfektioner, eller på grund av systemiska inflammatoriska tillstånd associerade med parodontit. Ytterligare studier behövs för att klargöra de möjliga effekterna av SARS-CoV-2-virus på oral och systemisk hälsa.

Vetenskap

Ingen ökad risk för gravida efter covid-19-vaccination

Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplat till någon ökad risk för graviditetskomplikationer. Det visar en omfattande registerstudie av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Folkhälsoinstitutet i Norge som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA.

Covid-19

Få regioner ­kräver vaccinerad tandvårdspersonal

Dalarna och Blekinge går i bräschen för strikta krav på att medarbetare inom folktandvården och regionen som helhet ska vara vaccinerade. Men merparten av folktandvårdsorganisationerna väljer en mjukare linje, visar Tandläkartidningens kartläggning.

Covid-19

Tandvårdens smittskyddsarbete fick godkänt

Tandvården är bra på att förebygga smittrisker, men ungefär en av sex inspekterade arbetsplatser inom tandvården behöver förbättra sina rutiner. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljö

Covid-19-pandemins inverkan på hemtandvård

Statistik över åtgärder för nödvändig tandvård på särskilda boenden i Region Skåne visar att hemtandvården väsentligen upphörde i och med besöksförbudet våren 2020. Den uteblivna tandvården under covid-19-pandemin verkar ha lett till en vårdskuld som nu ses genom ett ökat antal åtgärder av mer akut karaktär.

Vetenskap

Förbundsmötet drabbas av de nya restriktionerna

De restriktioner som införs den 8 december innebär bland annat att arbetsgivare uppmanas att inte samla många människor inomhus. Sveriges Tandläkarförbund planerar dock för ett fysiskt förbundsmöte.

Covid-19

Nya restriktioner kan införas nästa vecka

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat ett förslag för nya restriktioner, som, beroende på hur smittspridningen av sars-cov-2 utvecklas, kan börja gälla redan nästa vecka.

Covid-19

Vaccinationsbevis kan införas från 1 december

Från den 1 december kan det krävas vaccinationsbevis för att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer. Detta enligt ett nytt förslag från regeringen.

Covid-19

Tandläkare mindre smittade av covid än väntat

I en global enkät svarade 52 491 tandläkare från 36 länder på hur covid-19-pandemin påverkat dem. Trots fortsatt arbete smittades de överlag inte mer än andra.

Covid-19

Terminsstarten präglas av pandemin

Det är nu den fjärde terminen och den tredje terminsstarten som påverkas av pandemin. Många restriktioner ligger kvar, men långsamt verkar det ske en återgång till en mer normal undervisningssituation senare i höst.

Covid-19

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons