Vårdverksamheter drar till sig hackare

Utpressningsvirus är det vanligaste cyberangreppet tandläkarkliniker utsätts för i dag. Bakom attackerna finns både ekonomiska och politiska motiv.

Tema: Digital tandvård

Så skyddar du kliniken mot cyberbrott

En cyberattack kan få allvarliga konsekvenser för en tandläkarklinik och dess patienter, som ett lamslaget datornätverk på mottagningen och manipulerade patientjournaler. Med kunskap och tydliga rutiner går det att förstärka skyddet mot detta.

Tema: Digital tandvård

Stor tidsvinst med ortodontikonsultation på distans

Sällan har ett forskningsprojekt inletts mer lägligt i tiden än Elin Hägglunds. Efter förberedelser under hösten 2019 ersatte Region Västernorrland i februari 2020 alla fysiska ortodontikonsultationer med konsultationer på distans. Detta samtidigt som det nya coronaviruset sars-cov-2 rullade in över världen.

Tema: Digital tandvård

Här är den nya tekniken vardag

Med digitala verktyg går planering av operationer fortare och avtrycken är klara på några sekunder. Hos tandläkaren Arash Simyar är den digitala tekniken väl inarbetad.

Tema: Digital tandvård

Få söker ersättning för tandvård på distans

Sedan den 15 januari går det att få ersättning från statliga tandvårdsstödet för vissa digitala vårdmöten. Men än är det få som sökt ersättning för tandvård på distans.

Tema: Digital tandvård

Så digital är den svenska tandvården

Några digitala verktyg är väl inarbetade, medan andra har växt fram fort eller står och trampar i farstun. Tandläkartidningen har kartlagt hur digital den svenska tandvården är.

Tema: Digital tandvård

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons