”SKaPa:s data banar väg för vårdutveckling”

Andelen barn och unga som får sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande tandvård ökar i Sverige. Det är en av de intressantare nyheterna i årets rapport från årets SKaPa-rapport. Det säger registerhållare Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Nyheter

Parodontit tycks öka hos unga

Parodontit tycks öka hos unga i Sverige, visar en undersökning i Västerbotten. Det finns därför starka skäl att titta noga efter bensänkning på röntgenbilder även hos unga patienter, säger forskarna bakom studien.

Forskning

Tandförlust ökar risken för demens

En japansk studie stärker argumenten för att dålig tandhälsa ökar risken för demens.

Forskning

Ny kunskap kan motverka parodontit

Sara Rosendahl har skrivit en doktorsavhandling om två faktorer som påverkar hur ben bildas och bryts ner.

Forskning

Parodontit ökar hos unga i Västerbotten

Parodontal sjukdom har ökat hos ungdomar i Västerbotten. Det visar en doktorsavhandling som Mark Lindholm har skrivit.

Forskning

Hon söker samarbete över gränserna

Tandvården kan åstadkomma stordåd genom samverkan, säger Shariel Sayardoust, specialist i parodontologi och nybliven docent. Gränsöverskridande nätverk gör det möjligt att lösa många problem.

Karriär & porträtt

Byte till e-cigg ingen hjälp vid behandling av parodontit

Övergång till elektroniska cigaretter minskar inte de problem som rökning orsakar vid behandling av parodontit.

Forskning

Epigenetiska läkemedel kan bli framtidens botemedel mot parodontit

I framtiden skulle man kanske kunna förebygga eller behandla parodontit med läkemedel som påverkar den epigenetiska inmärkningen av arvsmassan i immunceller. Men vi är långt från att till fullo förstå de komplexa inflammationsmekanismerna för att kunna göra det på ett säkert sätt.

Forskning

Biosensorer avslöjar tidig parodontit

På Linköpings universitet utvecklar man en känslig biosensor som kan mäta den proteolytiska aktiviteten i gingivalvätska och göra det möjligt att diagnosticera parodontit mycket tidigare än i dag.

Metod, klinik & praktik

Guidad infektionskontroll effektivare än traditionell

Ett nytt protokoll för en ”guidad approach för parodontal infektionskontroll” ger samma kliniska resultat och lika nöjda patienter som traditionell behandling, men är mer tidseffektiv.

Forskning

aMMP-8 möjlig biomarkör för tidig diagnostik av parodontit och periimplantit

Det finns vissa begränsningar med de nuvarande diagnostiska metoderna för parodontit och periimplantit och ett behov av tilläggsmetoder för att ge ytterligare stöd för tidig diagnostik och prognosbedömning. Forskningsrön under senare tid har visat att biomarkören aktiv matrix metalloproteinas 8 (aMMP-8) med fördel kan användas som en del av dessa metoder för att tidigt upptäcka parodontala och periimplantära sjukdomar.

Vetenskap

Jacob Holmer vann pris för bästa forskningsrapport

Med en rapport om kopplingen mellan tandförlust och demens tog Jacob Holmer, ST-tandläkare vid Karolinska institutet, hem priset för bästa forskningsrapport vid årets odontologiska riksstämma.

Nyheter

Behandling med bensubstitut saknar effekt vid periimplantit

Tilläggsbehandling med benersättningsmaterial vid kirurgisk behandling av peri­implantit har ingen effekt på hälsan i den periimplantära mjukvävnaden, visar studie.

Forskning

Fortfarande oklart vilka gener som orsakar parodontit

Trots många utpekanden är det oklart vilka gener som orsakar parodontit, visar en analys.

Forskning

Omega-3 har effekt vid behandling av parodontit

Omega-3-fettsyror fungerar som komplement till icke-kirurgisk behandling av par­odontit. Det visar två nya metaanalyser.

Forskning

Koppling mellan parodontit och inflammatoriska tarmsjukdomar

Det blir allt tydligare att bakterier och immunceller från munhålan kan ha betydelse när inflammatoriska sjuk­domar uppkommer i tarmen.

Forskning

Eksem kopplat till blödande tandköttsfickor

I en finsk studie var blödande tandköttsfickor kopplat till seborroisk dermatit och nummulärt eksem.

Forskning

EFP presenterar färska riktlinjer för parodontit stadium IV

Den 15 juni presenterade European Federation of Periodontology (EFP) de första europeiska riktlinjerna för behandling av avancerad parodontit (stadium IV).

Riktlinjer & kvalitet

Omega-3 minskar tecken på parodontit

Omega-3 minskar flera mått på parodontit, enligt en systematisk översikt.

Forskning

Systematiskt arbetssätt krävs för effektiv parodontal behandling

Det är tveksamt om kunskapen finns inom svensk tandvård vad gäller aktiv parodontal behandling och parodontal stödbehandling, eller om patienter behandlas slentrianmässigt utan individuell riskbedömning. Bland annat visar resultat från Region Dalarna att den parodontala hälsan har försämrats under de senaste tio åren. Ett systematiskt arbetssätt krävs för att ta tillvara tandvårdens resurser effektivt, skriver författarna till denna artikel.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Parodontologi är en av tandläkarnas specialiteter. Här samlar vi alla Tandläkartidningens artiklar inom området, till exempel intervjuer med specialisttandläkare, forskningsrön och vetenskapliga artiklar.