Erik Frilund får pris för studie om tandreglering

Erik Frilund har fått Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2023. Priset heter Futurums vetenskapliga pris och delades ut 18 april.

Nyheter

Digital tandvård får tvååringarna att gapa

I två år har Folktandvården Region Örebro län drivit ett pilotprojekt med digitala tandhälsokontroller för tvååringar. Betyget från deltagarna har varit övervägande högt.

Metod, klinik & praktik

Tydliga regionala skillnader i ortodontivården

Det är skillnad på ortodontivården i landets regioner. Det har Svenska Ortodontiföreningen konstaterat i en enkätundersökning.

Nyheter

Fiberförstärkt komposit tycks fungera som retentionselement

Under senare tid har forskare i ortodonti provat att ersätta flertrådig rostfri ståltråd med fiberförstärkt komposit som retentionselement.

Forskning

Här kommer tandvården till skolan

Vindeln är platsen där Folktandvården Västerbotten gör en nystart för en viktig del av sitt förebyggande arbete. Nationella riktlinjer och insikten att god barntandhälsa inte är för evigt har lett fram till att tandvården söker sig ut mot skolorna.

Reportaget

Skeletal förankring av suturvidgare inte alltid nödvändig

Det finns inget skäl att välja en skeletalt förankrad suturvidgare för behandling av korsbett i tidiga växelbettet. Det visar en svensk studie på barn mellan 8 och 11 år.

Forskning

Risk för malocklusion efter nappsugning består under uppväxten

Risken för malocklusion efter nappsugning består under uppväxten. Det visar en ny brasiliansk studie.

Forskning

Trångställning förbättras spontant

Man ska inte ha för bråttom med att sätta in tandställning. Det konstaterar Nameer Al-Taai, som forskar kring hur bettet, hårdvävnad och mjukvävnad förändras över tid.

Forskning

Teamarbete stärker vård av patienter med hemifacial mikrosomi

Medfödda avvikelser som drabbar flera organsystem och anatomiska regioner kräver ett brett omhändertagande av olika specialiteter och yrkeskategorier. En sådan medfödd avvikelse är hemifacial mikrosomi. För att utnyttja möjligheterna till samarbete och organisera samordnade vårdinsatser är teambildning en förutsättning.

Vetenskap

Mindre smärta med ny typ av tandställning

Liselotte Paulsson har tillsammans med forskarkollegor jämfört barns och ungdomars upplevelser av smärta med två olika typer av tandställningar.

Forskning

Hon styr över stipendierna

Hon har haft ett tydligt sikte på ortodonti och ­käkortopedi genom hela sitt arbetsliv, både kliniskt och veten­skapligt. Som ny ordförande i Svenska Tandläkare-­Sällskapets stipendienämnd får Agneta Karsten nu ­inblick i all slags odontologisk forskning.

Karriär & porträtt

Ny studie visar fluoridens effekt på ortodontipatienter

Högfluoridtandkräm och fluoridsköljning hos ortodontipatienter saknar tilläggs­effekt till vanlig tandkräm på approximal- och ocklusalkaries, visar ny studie.

Forskning

Tandreglering med aligners – för- och nackdelar

Tandreglering med genomskinliga skenor har haft en exponentiell tillväxt de senaste åren. Skenorna kallas aligners och har revolutionerat speciellt vuxenortodontin. Tidigare ansågs ortodonti vara svårt och komplicerat att utföra, men alignerteknologin har gjort ortodontin mer tillgänglig även för allmäntandläkaren. I denna artikel beskriver vi för- och nackdelar med tekniken och diskuterar effektiviteten vid behandling av olika typer av tandförflyttningar.

Vetenskap

Tell Show Do-metoden och samtida strategier – en omvärldsanalys

Barn och ungdomar inskolas till tandvården och behandlas för tandvårdsrädsla och behandlingsproblematik genom Tell Show Do-metoden (TSD). Internationella publikationer indikerar en trend som jämför och likställer digital avledning med TSD. Studierna är dock heterogena till sin design och tillåter inte en vetenskaplig jämförelse eller slutsats. Barn och ungdomar bör även fortsatt erbjudas trygghet och delaktighet i tandvården genom TSD-metoden.

Vetenskap

Barntandläkare är lagspelare

Tycker du om att träffa barn och ungdomar? Är du optimistisk, nyfiken, lyhörd, tålmodig och bra på att samarbeta? Det är egenskaper som passar en pedodontist, anser Kristian Havsed.

Tandvårdens specialister

Barn och föräldrar inte alltid överens om tandreglering

Barn har inte sällan en annan åsikt än sina föräldrar när det gäller det egna behovet av tandreglering, visar ny studie.

Forskning

Fingerfärdig ortodontist

Omväxling i arbetsdagen är den största fördelen med att vara ortodontist, tycker Niels Ganzer, chef på Karolinska Institutets klinik för ortodonti.

Karriär & porträtt

Behandla gärna överbett hos nioåringar

Att reglera tänderna hos nioåringar med stort överbett kan minska risken för tandskador, visar en doktorsavhandling som Jenny Kallunki har skrivit.

Nyheter

Nya specialister i ortodonti

Shasha Naji och Brygida Grunwald är nya specialister i ortodonti. De har examinerats vid Centrum för ortodonti/pedodonti i Folktandvården Östergötland.

Nyheter

Viktigt att agera på avvikelser i växelbettet

En 13-årig pojke saknar framtänder. Han undviker att le och skratta eftersom han skäms för sitt utseende och har svårt att äta. Två tandläkare får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som anser att de borde ha gjort utökade röntgenundersökningar när pojken var yngre.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Pedodonti och ortodonti är två av tandläkarnas specialiteter. Här samlar vi alla Tandläkartidningens artiklar inom områdena, till exempel intervjuer med specialisttandläkare, forskningsrön och vetenskapliga artiklar.