Ny CE-märkning hotas av brexit

En ny EU-lagstiftning kring medicintekniska produkter trädde i kraft i maj 2017 och ska börja tillämpas fullt ut i maj 2020. Den nya lagstiftningen kräver på sikt ny CE-märkning av medicintekniska produkter, något som hotas att försenas av oklarheterna kring brexit.

Nyheter

Nya riktlinjer för hygien i tandvården

Svensk Förening för Vårdhygiens tandvårdssektion har tagit fram riktlinjer för en lägsta godtagbar nivå i hygienarbetet inom tandvården.

Nyheter

Nya momsregler gör konsulttjänster dyrare

Från den 1 juli 2019 kommer konsulttjänster inom tandvården att beläggas med 25 procents moms. På Privattandläkarna är man mycket kritisk. Den nya momsen riskerar att förvärra personalbristen och i slutänden är det patienterna som får betala.

Nyheter

Förändringar i tandvårdsstödet på remiss

Nu är TLV:s förslag till förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år har man inriktat sig på behandling av parodontala sjukdomar, reparativ och rehabiliterande vård, och att göra en språklig översyn.

Nyheter

Stora skillnader i tolkning av tandvårdsstöd

Tandvårdsstöden används i olika stor utsträckning i olika landsting. Det visar en ny utvärdering från Socialstyrelsen.

Nyheter

Nya riktlinjer för tandvårdsfobi

Västra Götalandsregionen har infört en ny regional medicinsk riktlinje för behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna.

Nyheter

Tandvården får nya nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård görs om. Antalet rekommendationer bantas ned och blir samtidigt riktlinjer för all tandvård.

Nyheter

Länken stärkt mellan parodontit och diabetes

En ny konsensusrapport belägger det vetenskapliga sambandet mellan parodontit och diabetes, och formulerar riktlinjer för tandvård samt hälso- och sjukvård.

Forskning

TLV föreslår ändringar i tandvårdsstödet

Nu är förslaget för förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år handlar förändringarna främst om röntgen och om undersökningar.

Diagnostik & radiologi

Nya regler för tandvårdsstödet

Nu har fler möjlighet till tandreglering och borttagning av tandsten. Detta i och med de nya reglerna för tandvårdsstödet som har trätt i kraft.

Nyheter

Statens styrning av tandvården har skärpts

Den statliga styrningen av tandvården har skärpts det senaste decenniet. Trots det har tandläkarna kvar sin autonomi, menar forskare som har granskat förändringen.

Forskning

Nya lagar om medicinteknik

En ny lagstiftning om medicintekniska produkter träder i kraft i Europa den 25 maj i år. Bland annat skärps kraven på spårbarhet.

Nyheter

Ny föreskrift om tandvårdsstödet

Den första september trädde TLV:s nya föreskrift, TLVFS 2013:2, i kraft. Samtidigt kom även en ny version av handboken om statligt tandvårdsstöd.

Nyheter

TLV föreslår ändringar i föreskrifterna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår några ändringar i föreskrifterna om tandvårdsstödet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar lagar, regler och register som berör tandvården. Till exempel förändringar i riktlinjer och i regler för tandvårdsstöd.