Tandläkartidningen publicerar odontologisk vetenskap på svenska. Här hittar du alla våra referentgranskade vetenskapliga artiklar.