Replik: SKL saknar odontologisk kompetens

Debatt 11 nov 2014
Dela artikeln
Det saknas odontologiskt sakkunniga på SKL och därmed odontologisk kompetens. Det håller Raimo Päivärinne fast vid i sin replik till SKL:s direktör Hans Karlsson.

Det är mycket glädjande för mig som fri debattör i dag att se att nytillträdde direktören för SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) avdelning för vård och omsorg, Hans Karlsson, ger sig in i tandvårdsdebatten.

Hans Karlsson hävdar i sitt inlägg att SKL arbetar med stort engagemang i frågor som rör tandvård. Men hans formulering att ”även tänka in tandvården” ger mig min gamla bild av att tandvårdsfrågor inte finns med i SKL:s självklara åtaganden.

Under min tid som tandvårdsdirektör och ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening fick vi inget större gehör hos SKL för att se över Lagen om offentlig upphandling (konkurrensnackdel för offentlig tandvård i fri konkurrens) eller att ingå i nationella patientenkäter i SKL:s regi, som till exempel görs inom primärvården och som naturlig del i NPÖ (Nationell patientöversikt).

Den senare frågan har jag förstått att Hans Karlsson har tagit tag i genom att lyfta in tandvården i frågan om e-hälsa. Sen är det bara att gå från ord till handling. Vi får se tiden an.

Hans Karlsson uttrycker också att ”tandvården har ett ansvar för att alla barn får regelbunden tandvård”. Detta måste vare en missuppfattning eller en slarvig formulering.

”Vem är ’tandvården’? För att vara formell så är det landstingen (de organisationer som SKL företräder) som har detta ansvar.”

Vem är ”tandvården”? För att vara formell så är det landstingen (de organisationer som SKL företräder) som har detta ansvar. Sedan kan uppdragen läggas ut på offentliga eller privata utförare.

Avslutningsvis vill jag förtydliga det som Hans Karlsson inledde sitt debattinlägg med. Karlsson hävdar att jag sagt att det inte finns kompetens inom SKL i ”tandvårdsfrågor”. Han skriver att det finns statsvetare, ekonomer och jurister i SKL:s korridorer, som med kunskaper om lagar, förordningar och offentlig förvaltning ska företräda medlemmarna i deras huvudmannaperspektiv.

Så må vara fallet, men det jag sa var att det saknas odontologiskt sakkunniga (odontologisk kompetens). Så är det!

Både Socialstyrelsen, TLV och IVO har odontologiskt sakkunniga när tandvårdsfrågor behandlas eller utreds (även om den borde förstärkas här och där).

Debatt i Tandläkartidningen
Repliken publicerades även i Tandläkartidningen nummer 13 2014.

Vill du debattera? Skriv till: redaktionen@tandlakarforbundet.se, eller lämna din kommentar till artikeln här nedanför!

Text: Raimo Pälvärinne, tandläkare, doktorand i samhällsodontologi vid Malmö högskola

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch