Var med och påverka stadgarna
Tandläkarförbundets ordförande Hans Göransson i talarstolen på förbundsmötet 2014. Foto: Lena K Johansson

Var med och påverka stadgarna

Debatt 2 jun 2015
Dela artikeln
Vi vill nu berätta att processen är i full gång med stadgearbetet. Hör gärna av dig med dina tankar och idéer till oss, skriver Tandläkarförbundets stadgegrupp i en debattartikel.

Som du nyligen kunde läsa i ett nummer av Tandläkartidningen (nummer 3 2015) arbetar vi i förbundsstyrelsens stadgegrupp med att se över Tandläkarförbundets stadgar i syfte att stärka Tandläkarförbundets ställning. Det är en komplex och ganska vansklig syss­la då dessa stadgar växt fram under en mycket lång tid.

Vi vill nu berätta att processen är i full gång. Vi har pratat med våra tre regionföreningar som ju är de organisationer som planerar och genomför förbundets hela kursverksamhet.

Vi har även haft möte med vår stiftelse Svenska Tandläkare-Sällskapet, som ska främja odontologisk forskning och utveckling, som är den största privata odontologiska forsknings­fi­nan­si­ä­ren i landet och som varje år arran­ge­rar Odontologisk Riksstämma i syfte att inspirera och utveckla den svenska tandvården.

”… vi har fått många värdefulla synpunkter som ska tas tillvara …”

Regionföreningarna är ju delar av Tandläkarförbundet och stiftelsen Tandläkare-Sällskapet är mycket nära kopplad, bland annat genom stadgarna.

Arbetsmötena har varit givande och vi har fått många värdefulla synpunkter som ska tas tillvara i möjligaste mån för att stärka Tandläkarförbundets ställning. Det gäller bland annat förbundsstyrelsens möjlighet att utse representant i Tandläkare-Sällskapets styrelse och regleringen av regionföreningarnas stadgar. Nu är det inte några fler möten bokade.

Nästa steg för oss blir att jobba fram ett förslag på nya stadgar som förbundsstyrelsen kan diskutera.

Förslaget går sedan i oktober ut till lokalavdelningarna inom våra medlemsorganisationer Tjänstetandläkarna, Tandläkare – Egen verksamhet, Sveriges Odontologiska Lärare och Tandläkarförbundets Studerandeförening.

”Hör gärna av dig med dina tankar och idéer”

Beslut fattas av medlemsorganisationernas ombud på Tandläkarförbundets förbundsmöte i december.

Stadgeändringarna som kommer att föreslås till förbundsmötet i december ska även stärka samhörigheten ytterligare inom Tandläkarförbundet och förbättra och förenkla samarbetet mellan organisationerna.

Hör gärna av dig med dina tankar och idéer till oss i stadgegruppen på e-post jeanette.falk@tandlakarforbundet.se, till hela förbundsstyrelsen på kansli@tandlakarforbundet.se eller till vår ordförande Hans Göransson på ordforande@tandlakarforbundet.se.

Nikolaos Christidis,
Sveriges Odontologiska Lärare, SOL
Hampus Eksell,
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening
Peter Franzén,
Tandläkare – Egen Verksamhet, TEV
Kenth Nilsson,
Tjänstetandläkarna

Debatt i Tandläkartidningen
Debattinlägget publicerades även i Tandläkartidningen nummer 6 2015.

Vill du debattera? Skriv till: redaktionen@tandlakarforbundet.se, eller lämna din kommentar till artikeln här nedanför!

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch