#8 2016 (pdf)

#8 2016 (pdf)

18 aug 2016
Dela artikeln

FORTSATT TANDLÄKARBRIST I GLESBYGD

SPECIALISTKLINIK I NORRBOTTEN FÅR PRIS

UNIK FÖREBILD INSPIRERAR ANDRA

KARIES TYCKS ÖKA BLAND ÄLDRE

 

Text: Linda Persson

Dela artikeln
Linda Persson
Linda Persson

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch