Annons

Annons

Misstänkt fusk med tandvårdsstödet – förlorar legitimationen

Efter ett anonymt tips om fusk med det statliga tandvårdsstödet öppnade IVO en utredning om tandläkarens yrkesutövning. Granskningen visar att det finns omständigheter som tyder på fusk, och tandläkaren har nu förlorat sin legitimation.

Foto: Colourbox

Både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), anser att tandläkaren uppvisar allvarliga brister i yrkes­utövningen. För några veckor sedan beslöt ansvarsnämnden att återkalla legitim­ationen.

I ett patientfall utförde tandläkaren protetiska behandlingar på tänderna 43, 44 och 45, men IVO har inte kunnat hitta någon dokumentation som styrker att en sådan behandling verkligen genomfördes. Till exempel har tillsynsmyndigheten inte kunnat hitta någon beställning från ett tandtekniskt laboratorium. ”Hon fabricerade således en protetisk behandling som hon dessutom begärde ersättning från det statliga tandvårdsstödet för”, skriver IVO.

Tandläkaren svarar i yttrandet till IVO att det vid en revision kom fram att hon felaktigt registrerat en ansökan om statligt tandvårdsstöd. När hon insåg det kontaktade hon Försäkringskassan och betalade tillbaka ersättningen. Hennes privatliv har varit pressat och det kan ha påverkat hennes beslut och noggrannhet i journalföringen, svarar hon.

I ett annat fall hade en patient akuta problem med smärtor långt bak i höger överkäke. Av journalen framgår att tänderna slitits och att patienten hade kraftiga besvär med ilningar och värk.

Tandläkaren inledde protetiska arbeten på helt intakta tandkronor, skriver IVO. Fler än tjugo tänder försågs med helkeramiska kronor. För tre tänder, för vilka hon ansökte om ersättning från det statliga tandvårdsstödet, saknas underlag. Vidare ansökte tandläkaren om ersättning från det statliga tandvårdsstödet för en bettskena, men det finns inget som visar att hon beställde en sådan.

I yttrandet till HSAN skriver tandläkaren att IVO inte visat vad i hennes behandlingar som strider mot vetenskap och vad som strider mot beprövad erfarenhet. Inte i något av patientfallen har IVO visat vad som enligt forsknings­litteratur är vetenskap och vad som enligt praxis är beprövad erfarenhet, skriver tandläkaren.

Upptäck mer