Annons

Annons

Tandläkare rotfyllde frisk tand

Tandläkaren drog ut en permanent tand i stället för en mjölktand på en patient. På en annan rotfyllde han en frisk tand. Både IVO och HSAN anser att mannen uppvisar allvarliga kunskapsbrister.

Foto: Colourbox

Ärendet tog sin början när tandläkarens arbetsgivare anmälde honom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter en journalgranskning. Utöver det gjordes två lex Maria-anmälningar. ­Baserat på en granskning av 19 patientjournaler anmälde IVO tandläkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med en begäran om en återkallelse av legitimationen.

I sin samlade bedömning skriver IVO att tandläkaren aldrig undersökte eller diagnosticerade åtta av patienterna. Bedömningarna av patienternas orala hälsa uppvisar allvarliga brister. Tandläkaren hade tagit över flera av patienterna, men det fritar inte tandläkaren från ansvaret att undersöka dem, skriver IVO.

Riskbedömningar saknas. Röntgenundersökningarna ger ingen uttömmande bild av tandstatusen. Diagnoserna är tveksamma och tyder på ”en genomgående okunskap” om tänders tillstånd, skriver IVO.

HSAN pekar särskilt på två patientfall, där tandläkarens yrkesutövning är anmärkningsvärd. I det första drog tandläkaren ut den permanenta tanden 23, i stället för en mjölktand. Tandläkaren har ”på ett synnerligen allvarligt sätt brustit i diagnostik och behandling”.

Den andra patienten sökte för akut värk. Tandläkaren tog en bitewing-bild, och bedömde att värken orsakades av ”hård påbitning”, men med en apikalbild hade rotspetsinfektionen upptäckts från början. I stället rensade tandläkaren en enligt röntgenundersökningen frisk tand, och genom rotfyllningen som följde fick patienten en oåterkallelig skada, skriver HSAN.

Tandläkaren skriver i sitt yttrande att han drabbades av en depression när han påbörjade sin anställning. Han fick heller aldrig den handledning han var utlovad. Under samma period bröt pandemin ut, många av tandläkarna på kliniken blev sjuka. Kurser och introduktioner för nyanställda ställdes in.

Efter hand kunde kliniken börja ta emot fler patienter, men det var enbart akut sökande patienter, som inte fick behandlas längre än 30 minuter per till­fälle. Han hamnade mitt i ”stressens centrum” utan att få stöd från rutinerade kollegor, skriver han.

HSAN fäster inget avseende vid tandläkarens yttrande, utan drar in legitimationen.

Upptäck mer