Annons

Annons

Tandläkaren skrev ut hundratals lugnande tabletter

Tandläkaren tycker att Försäkrings­kassan jagat honom i många år utan att hitta några misslyckade behandlingar, men både IVO och HSAN, anser att han har varit grovt oskicklig i yrkesutövningen. Nu drar ansvarsnämnden in legitimationen.

Foto: Colourbox

I samtliga odontologiska discipliner uppvisar tandläkaren allvarliga brister. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar inledningsvis att journalerna är svåra att följa. Till stora delar är de kortfattade eller består endast av Försäkringskassans åtgärdskoder. I samt­liga journaler saknas uppgifter om tandstatus, bettstatus, bettfunktion och orala slemhinnor.

Tandläkaren hävdar att de journaler som Försäkringskassan och IVO utgått ifrån inte är fullständiga journaler ”utan på hög samlade” utdrag, som Försäkringskassan samlat in utan förklaring. Försäkringskassan har sedan ”skadeglatt” använt högen. Det liknar smutskastning och ärekränkning, skriver tandläkaren i sitt yttrande till ­Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Trots att patienterna genomgått smärtsamma behandlingar saknas uppgifter om lokalbedövning i sex patient­fall. Att patienterna skulle ha avstått från lokalbedövning är osannolikt, ­anser IVO. Den ”slentrianmässiga” doku­mentation som tandläkaren utfört innebär en stor patientsäkerhetsrisk. Tandläkaren svarar att han alltid ger lokalbedövning när det behövs, men i de granskade fallen har ”missat” att anteckna samtliga lokalbedövningar i journalerna.

Vidare har han skrivit ut antibiotika utan strikta indikationer och med doser och preparat som inte överensstämmer med Läkemedelsverkets rekommendationer. Till två tandvårdsrädda patienter skrev tandläkaren ut 175 respektive 100 tabletter diazepam.

När det gäller kirurgi är IVO stenhård i sin kritik. Sammanlagt drog tandläkaren ut 20 tänder på totalt nio av de tio granskade patientfallen. Dokumentationen för dessa ingrepp är ”usel”, skriver IVO. Uppgifter om anamnes och medicinska bedömningar saknas. I de flesta fall har tandläkaren endast använt sig av Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verkets tillståndskod som orsak till ingreppen.

Vid röntgenundersökningar har röntgenröret placerats felaktigt, anser IVO. Det gäller 62 av de 170 bilder som tandläkaren tog under den granskade perioden. Detta innebär att strålningen passerat förbi röntgenfilmen och vidare ut i patienternas kroppsvävnad. Det är oaccep­tabelt, skriver IVO.
I sitt yttrande skriver tandläkaren att han inte tar en ny bild om den ger honom den information han behöver, trots att den är ”lite dålig”, eftersom syftet inte är att tillfredsställa Försäkringskassan. Han tänker då hellre på patientens bästa med tanke på stråldosen.

HSAN delar IVO:s uppfattning. Tandläkaren har i samtliga behandlingar uppvisat stora brister. Ansvarsnämnden pekar särskilt på de protetiska konstruktionerna. Tekniskt sett är de bristfälliga samtidigt som både profylaktisk behandling och sjukdomsbehandling saknas. HSAN drar nu in tandläkarens legitimation.

Upptäck mer