Annons

Annons

Trepanerade tänder utan diagnos

Tandläkaren trepanerade två tänder utan endodontisk diagnos och till slut fick tänderna dras ut. I tio patientfall bedömer Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att tandläkaren agerat oskickligt.

Det finns inga journalanteckningar som visar hur tandläkaren hur kom fram till diagnos inför trepaneringen.

Foto: Colourbox

HSAN betonar till en början att det finns en rad brister i inspektionens utredning. I ett patientfall hävdar IVO att det saknas datum för extraherande av tanden 46. Ansvarsnämnden slår fast att journalanteckningarna, till skillnad mot IVO:s påstående, visar att det finns ett datum för utdragandet.

I ett annat patientfall saknas det enligt IVO journaluppgifter om kronterapi av tanden 46. Ansvarsnämnden visar att det finns journalanteckningar som visar att avtryck togs och att kronan cementerades.

I stora delar håller ansvarsnämnden med IVO. Tandläkaren uppvisar stora brister i yrkesutövningen. I tio patientjournaler finner man att tandläkaren arbete inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det saknas anamnes, hälsodeklarationer, fickdjupsmätningar, parodontalt status och terapiplanering i samtliga patientjournaler.

I ett patientfall utförde tandläkaren till exempel trepanering av tänderna 44 och 45, men det saknas en endodontsik diagnos. Det finns inga journalanteckningar som visar hur han bestämde att värken kom från båda tänderna. Av röntgenbilderna framgår att tanden 45 rotfylldes med ett överskott av rotfyllnadsmaterial och med ett underskott hos tanden 44.

Patienten återkom två år senare och var då öm i regionen 44–46. Tandläkaren noterade ett grått område vid rotspetsen hos tanden 46. Han slipade in tänderna 44 och 47, men noterade inte bettanalysen i journalen. När patienten besökte en annan tandläkare några månader senare hade tänderna 44 och 45 djupa varande och blödande fickor. Det fanns även aktiva fistlar i anslutning till rotspetsarna. Två veckor senare drog den nya tandläkaren ut tänderna.

Den granskade tandläkaren, som varit verksam i många år, ska nu genomgå en prövotidsplan på tre år. Han ska förbättra sina färdigheter gällande diagnostik och behandling inom samtliga odontologiska discipliner.

Tandläkaren uppger att han vill vara en tandläkare som följer vetenskap och beprövad erfarenhet då han gärna vill fortsätta arbeta. Han har undertecknat ett avtal med i arbetsgivaren i vilket han lovar att inte fortsätta arbeta med patienter. Detta gör det svårt att genomföra en prövotidsplan, uppger han.

Upptäck mer