Annons

Annons

Ångest före extraktion påverkar minnet av smärtan

Den ångestnivå som patienterna minns att de hade inför en tandextraktion påverkar hur de minns smärtan efter extraktionen.

Den ångestnivå som patienterna minns att de hade inför en tandextraktion påverkar hur de minns smärtan efter extraktionen.
Det kan amerikanska forskare visa i en studie på 157 patienter som före extraktionen fick ange sin smärtnivå, ångestnivå, hur de trodde att smärtan och ångesten skulle utvecklas under extraktionen samt om de led av depression eller tandvårdsrädsla.
Direkt efter ingreppet samt en månad efteråt fick de ange den smärtnivå och ångestnivå som de upplevde under extraktionen. Forskarna menar att det skulle kunna vara möjligt att påverka minnet av smärtan genom att påverka minnet av ångesten.

Upptäck mer