Antibiotika ger liten effekt vid parodontitbehandling

Forskning 7 dec 2015
Dela artikeln
Tillägg av antibiotika till parodontitbehandlingen har en mycket liten bromsande effekt, men den kan vara kliniskt betydelsefull för vissa patienter.

Att komplettera standardbehandlingen depuration med en antibiotikakur ger en mycket liten absolut bromsande effekt på förlusten av fästenivån hos patienter med parodontit.

Det kan tyska forskare visa efter att de noggrant har undersökt frågan.

I studien lottades drygt 400 patienter till att få en vanlig mekanisk parodontitbehandling följt av antingen 500 mg amoxicillin plus 400 mg metronidazol tre gånger om dagen i sju dagar
eller en placebokur med samma upplägg.

Patienterna fick sedan komma på återbesök var tredje månad under två års tid för att få ny mekanisk behandling, men utan antibiotika. Efter totalt 27,5 månader i snitt utvärderades effekten.

Hos de patienter som hade fått placebo hade andelen ställen med en försämrad fästenivå ökat med 7,8 procent under denna tid, medan samma mått hos de patienter som fått antibiotika var 5,3 procent. Det innebär en absolut bromsning av försämringen av fästenivån med 2,5 procent på drygt två år.

Det är i de flesta fall inte kliniskt relevant samtidigt som antibiotikabehandlingen riskerar att öka problemet med resistensutveckling i samhället och därför inte bör användas.

Men för patienter med en ovanligt aggressiv parodontit, väldigt svår parodontit eller stark sjukdomsprogression trots mekanisk behandling kan skillnaden vara av kliniskt intresse, menar de tyska forskarna.

På samma sätt kan en yngre patient med samma kliniska bild som en äldre patient ha större nytta av behandlingen. De tyska forskarna menar därför att detta är en bedömning som den enskilde tandläkaren måste göra från fall till fall.

Källa:

J Clin Periodontol; Harks et al

Läs mer: http://bit.ly/1PptUaW

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch