Barn i stan har mer karies
Närheten till kiosker och snabbmatsställen kan vara en orsak till att barn i stan har mer karies. Foto: Colourbox

Barn i stan har mer karies

Forskning 10 sep 2015
Dela artikeln
Barn som bor i stadsbebyggelse har genomgående mer karies än barn som bor på landsbygden, visar en ny svensk studie av över 300 000 barn och ungdomar. En större närhet till godis och snabbmat är några tänkbara förklaringar.

Svenska barn har generellt sett en mycket god tandhälsa där nio av tio barn mellan sju och nio år aldrig har haft manifest karies, men en mindre grupp av barnen är hårt belastade. Det visar en stor registerstudie av över 300 000 barn och ungdomar mellan tre och 19 år gamla i Västra Götaland som besökt tandläkaren någon gång under åren 2007–2009. Men varför vissa barn får hål efter hål vet forskarna ännu inte.

– Vi har i den här studien inte undersökt orsakerna bakom, men det är något som vi kommer att gå vidare med, säger Anna-Lena Östberg, docent vid Avdelningen odontologisk psykologi och folkhälsa vid Sahlgrenska akademien i Göteborg och tandläkare vid folktandvården i Västra Götaland.

Hon har tillsammans med doktoranden Ann-Catrin André Kramer och medarbetare gjort studien, som är publicerad i tidskriften Acta Odontologica Scandinavica.

En första kartläggning

Anna-Lena Östberg beskriver studien som en första kartläggning i ett större projekt att ta reda på mer om hur det står till med svenska barns och ungdomars tandhälsa.

I takt med att barnen blir äldre drabbas alltfler, visar studien, och i åldersgruppen 18–19 år är det endast en av tre som är helt fri från manifest karies och fyllningar.

– Vi kan visa att ny karies förekommer mer i tonåren än bland de yngre barnen. Med förebyggande tandvård tycker man att kariesförekomsten skulle minska, men det gör den alltså inte, säger Anna-Lena Östberg.

Ett mycket intressant fynd i studien är att flickor upp till tolv års ålder har signifikant mer problem med karies än jämnåriga pojkar, men där vänder det och situationen blir den motsatta.

– Vi ser att det finns en skillnad fram till puberteten och sedan svänger det. Vi funderar på om det beror på kraven på flickor att vara mer renliga och ordentliga, eller om det möjligen är hormonellt. Men man kan också vända på det och fråga sig varför pojkarna får mer problem efter tolv års ålder, säger hon.

Närmare till kiosken

Risken för karies beror också på var barnen och ungdomarna bor, visar studien. I princip genomgående har de som bor i storstad eller mellanstora städer en signifikant högre förekomst av kariesangrepp och fyllningar.

– Man kan fundera på om det beror på den miljö man lever i. I en storstad har man närmare till godiskiosker och snabbmatsställen och sådana saker, säger Anna-Lena Östberg.

Hon menar att resultaten i studien kan vara mycket användbara för planeringen av framtida förebyggande insatser på barn- och ungdomsområdet.

– Innan man gör interventioner och identifierar riskgrupper är det viktigt att kartlägga och ta reda på hur det ser ut, säger hon.

Fakta om studien

Studien omfattar elektroniska journaldata från samtliga 117 folktandvårdskliniker samt privatkliniker i Västra Götaland. Majoriteten av deltagarna undersöktes 2009, men forskarna har även tagit med registreringar från undersökningar från 2008 och 2007 och på så vis lyckats täcka in hela 97,3 procent av befolkningen mellan tre och 19 år i området.

I undersökningen ingår en storstad och fyra mellanstora städer, medan resten betraktades som landsbygd.

Källa: Acta Odontol Scand
Läs mer: http://bit.ly/1DJfOys

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch