Annons

Annons

Blodtrycksmedicin kan öka risken för parodontit

Brasilianska forskare kan i en relativt liten studie visa tecken på att blodtrycksläkemedel av klassen ACE-hämmare kan öka risken för parodontit.

Brasilianska forskare kan i en relativt liten studie visa tecken på att blodtrycksläkemedel av klassen ACE-hämmare kan öka risken för parodontit.
Förutom att hämma angiotensin converting enzyme hindrar ACE-hämmare även nedbrytningen av kininer. Detta kan, enligt forskarna, underlätta för parodontala bakterier att få fäste.
I en fallkontrollstudie av 30 användare av ACE-hämmare och 35 kontroller kan de visa att två tredjedelar av ACE- patienterna hade parodontit medan endast en tredjedel av kontrollerna hade det.

Upptäck mer