Annons

Annons

Botulinumtoxin försvagar käkbenet

En nyligen publicerad systematisk översikt och metaanalys visar att injektioner av botulinumtoxin försvagar och skadar käkbenet.

Injektioner av botulinumtoxin skadar käkbenet, visar studier. Fler undersökningar behövs för att förstå hur detta varierar med dos och antal injektioner. Illustration: Colourbox

Botulinumtoxin är ett neurotoxin som stänger av signaler till muskler om att dra ihop sig, och därför leder till paralys. Det används i dag ibland för att behandla muskulär spasm, hyperaktivitet och hypertrofi, men ännu oftare av kosmetiska skäl. Ämnet undersöks i kliniska studier som en möjlig behandling vid temporomandibulär dysfunktion.

Samtidigt är det väl känt från studier där toxinet sprutats in i djur, att muskelparalysen gör att den mekaniska pressen på olika ben förändras, vilket stör balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning av benvävnad, med följden att benvävnad bryts ner och försvagas.

I ansiktet och munhålan finns en komplex interaktion mellan käkben, tänder, ligament, muskler och andra vävnader som utövar tryck på varandra, och därmed reglerar uppbyggnad och nedbrytning. För att söka svar på vilka långsiktiga risker detta kan innebära för behandlingar med botulinumtoxin i ansiktet, har en grupp forskare i Montreal gjort en systematisk översikt och metaanalys om den forskning som hittills gjorts.

När forskarna slår ihop data från sex artiklar som studerat käkbenet hos människa ser de ingen effekt på benets totala volym, men däremot en icke obetydlig och statistiskt signifikant minskning under året efter injektionen på både tjockleken av käkbenets cortex och benets densitet.

Från djurförsöken konstaterar de att en rad undersökningar på mus, råtta och kanin pekar i samma riktning. Toxinet ger även där en kraftig minskning av tjockleken på käkbenets cortex, liksom en kraftig minskning av benvävnadens andel av käkbenets volym.

Forskarnas slutsats är tydlig: Både undersökningar på försöksdjur och människa visar att injektioner av botulinumtoxin skadar käkbenet. Men mer studier behövs för att förstå hur detta varierar med dos och antal injektioner samt hur skadorna utvecklas över tid.

Upptäck mer