Annons

Annons

Brittiska implantatpatienter hade ofta fel förväntningar

Implantatpatienterna överskattade ofta obehaget och smärtan vid det kirurgiska ingreppet, men underskattade besvären i den postoperativa fasen, visar en brittisk studie.

Studien är en kvalitativ intervjustudie av 34 patienter som ingick i en begränsad grupp som fick sina implantat utan kostnad på grund av de diagnoser de hade. Möjligen är de därför inte helt representativa för totalbefolkningen.
De intervjuades antingen strax före det kirurgiska ingreppet, en tid efter ingreppet eller efter att de permanenta implantaten satts in. Fyra patienter intervjuades två gånger.
Många anger att de är förvånade över hur bra operationen gick och hur lite smärta de kände. Många förväntade sig en värre upplevelse än vid tandextraktion, men den var tvärtom mycket bättre.
Däremot hade många inte klart för sig vad som skulle hända under den postoperativa fasen. Många upplevde att smärtan var betydligt värre än vad de förväntat sig och angav att de inte insett att ansiktet skulle svullna upp och få blåmärken. Ett annat problem var att deras tidigare tandproteser inte längre passade, vilket gjorde det svårt att tugga mat.
Forskarna menar att trots att patienterna fick information om alla faser i ingreppet, så kan de ha varit blockerade av tankar kring operationen när efterfasen diskuterades. De menar därför att information bör ges upprepade gånger och att ny teknik kan användas av tandvården för att öka kommunikationen med patienterna efter ingreppet.

Upptäck mer