Annons

Annons

Dator-KBT hjälper mot tandvårdsrädsla

Hälften av patienterna med tandvårdsfobi blev hjälpta av en datoriserad KBT-utbildning strax före sitt eget ingrepp.

Tandvårdsrädsla går bra att behandla med en datoriserad version av KBT. Det kan amerikanska forskare visa. Bland patienter som sökte tandvård vid en universitetsklinik lottades 151 patienter med en hög ångestnivå inför sitt ingrepp till antingen ingen behandling alls eller en datoriserad KBT-behandling en timme före ingreppet.
Behandlingen började med en kort utbildning i hur tandvårdsrädsla fungerar följt av en motiverande intervju. Sedan fick patienterna exponeras för sina tre värsta tandvårdsprocedurer som de själva valt ut från en lista med sex alternativ.
Exponeringen skedde via video i tre steg där de först fick se ingreppet utifrån med tandläkare och tandhygienist som förklarade vad de gjorde med animationer av ingreppet och närbilder på verktygen.
Den andra videon visade samma procedur, men fokuserade på patientens känslomässiga upplevelse där en speakerröst berättade om olika sätt att hantera sin rädsla.
Den sista videon var filmad ur patientens synvinkel samtidigt som ljudet var ett slags dialog med patienten från de första två filmerna som demonstrerade effektiva sätt att hantera sin rädsla och ångest.
Direkt efter genomgången behandling gick patienten till sitt eget planerade ingrepp och uppmuntrades där att använda de kunskaper som hen hade lärt sig vid utbildningen.
Dator-KBT visade signifikant bättre resultat på alla parametrar som mättes och bland den majoritet av patienterna som hade en diagnostiserad fobi vid studiestart blev cirka hälften fria i behandlingsgruppen jämfört med en fjärdedel i kontrollgruppen. Åtta av tio patienter var väldigt nöjda med behandlingen.

Upptäck mer