Denosumab ger ökad risk för osteonekros

Forskning 18 maj 2016
Dela artikeln

Denosumab är en monoklonal antikropp mot den osteoklastdrivande cytokinen RANKL. Läkemedlet ges både mot osteoporos (Prolia) och mot skelettmetastaser (Xgeva).

I en metaanalys som totalt omfattar närmare 9 000 patienter där knappt 5 000 gavs injektioner med denosumab visas att 1,9 procent av dem som behandlades med denosumab drabbades av osteonekros i käken.

Det är cirka 50 procent högre risk jämfört med behandling med bisfosfonater, som också har visat en förhöjd risk för osteonekros i käken. Särskilt hög var risken i kombination med tandextraktion, kemoterapi och dålig tandhygien.

 

Förtydligande
Patienterna i metastudien var samtliga cancerpatienter och var både sjukare och fick avsevärt högre doser av denosumab än vad som ges till ostoeporospatienter. Studiens resultat gäller därför bara vid behandling med Xgeva mot cancer.

Källa:

Clin Oral Implants Res; Boquete-Castro et al

Läs mer: http://bit.ly/1Cxt7Qk

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch