En av tre får problem med sina implantat

Forskning 23 jun 2016
Dela artikeln
Var tredje patient med implantat anger att de har upplevt problem med dem, visar en svensk enkätstudie av patienter som haft implantaten mellan 8 och 14 år.

Samtliga 587 patienter som fått implantat insatta på en specialistklinik vid Skanstull i Stockholm mellan 1999 och 2005 ingick i enkätstudien.

Efter att döda och svårt sjuka patienter sorterats bort skickades 494 enkäter ut och 400, eller 81 procent, svarade. Närmare sex av tio svarande var kvinnor. De svarande var i genomsnitt 66,3 år och hade haft sina implantat i tio år, i snitt.

Totalt svarar 32 procent av patienterna att de har upplevt problem med sina implantat och var tredje av dessa har upplevt multipla problem.

För en av tio patienter som drabbats av komplikationer med sina implantat gick problemen inte att lösa, medan 45 procent av patienterna anger att problemen löstes fullständigt och 26 procent delvis.

Åtta av tio patienter upplever att de kan tugga obehindrat med implantaten och fler än nio av tio anger att de är nöjda med det estetiska utförandet. Det var ingen skillnad mellan könen när det gäller synen på det estetiska utförandet.

En klar majoritet av patienterna menar också att implantaten har förbättrat deras livskvalitet.

Däremot uppger nästan hälften av patienterna att de upplever blödande tandkött när de borstar tänderna.

Många av de svarande anger också att de inte anser att kostnaden för behandlingen är rimlig. Trots det skulle de rekommendera implantat till en vän och även genomgå en ny behandling om det skulle bli nödvändigt.

Forskarna konstaterar att en överväldigande majoritet ändå är nöjda med sina implantat.

Källa:

Acta Odontol Scand; Adler et al

Läs mer: http://bit.ly/1VgtZ4s

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch