Annons

Annons

Frukt mellan måltider ökar risken för tanderosion

Frukt mellan måltiderna ökar förekomsten av tanderosion, men att borsta tänderna direkt efter intag gör inte det, enligt en brittisk studie.

Att äta en frukt mellan måltiderna rekommenderas av många för att lättare nå de 500 gram frukt och grönsaker vi bör äta varje dag. Nu visar en brittisk fall-kontrollstudie att det är ett råd som kan ha sina sidor. De som åt frukt en gång per dag mellan måltider hade en fördubblad risk för tanderosion och de som åt frukt två gånger per dag hade en mer än fem gånger så hög risk.
Forskarna har jämfört mat- och tandborstvanorna för 300 personer över 18 år med diagnostiserad tanderosion med lika många åldersmatchade kontroller utan tanderosion.
Hur lång tid personerna lade på att äta sin frukt hade också betydelse. Det visade sig att personer med tanderosion mer än dubbelt så ofta som kontrollerna lade mellan fem och tio minuter på att äta frukt och mer än tolv gånger så ofta åt de frukt i mer än tio minuter.
Men att äta frukt i samband med i stället för mellan måltiderna påverkade dock inte tanderosionen alls. Inte heller fann forskarna någon skadlig effekt av att borsta tänderna inom tio minuter efter intag av mat eller syrliga frukter eller drycker. Det resultatet går stick i stäv med det globalt spridda förebyggande rådet att vänta med att borsta tänderna tio minuter efter intag av mat, frukt eller annat syrligt.
Forskarna ifrågasätter därför rådets giltighet, men är samtidigt tveksamma till att, endast baserat på denna studie, avfärda det helt. I stället föreslår de att framtida prospektiva studier bör undersöka den frågan ytterligare.
Studien bekräftar även att syrliga drycker har en tydlig negativ effekt på tanderosionen oavsett när de intas.

Upptäck mer