Annons

Annons

Inget samband funnet mellan parodontit och reumatism

Svenska forskare kunde inte hitta några samband mellan parodontit och reumatoid artrit, men menar ändå att det är för tidigt att avskriva en eventuell koppling.

Genom att jämföra uppgifter i det svenska tandhälsoregistret för totalt närmare 7 000 patienter med reumatoid artrit, RA, och matchade kontroller studerade de svenska forskarna sambandet mellan den reumatiska sjukdomen och parodontit. Men utan att hitta något.

Kaja Eriksson.


– Vi såg ingen skillnad i förekomst av parodontit, gingivit, periimplantit eller förhöjd risk för parodontit eller periimplantit mellan patienter med RA och kontrollerna, säger Kaja Eriksson, tandläkare och doktorand vid avdelningen för parodontologi vid Karolinska institutet i Stockholm och förstaförfattare av studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.
Bakgrunden är att ett antal observationsstudier tidigare har visat att patienter med parodontit har haft högre förekomst av RA och tvärtom.

Hypotes om bakterie

Det finns också en hypotes som går ut på att bakterien Porphyromonas gingivalis, som är starkt förknippad med parodontit och dessutom den enda kända bakterie som kan generera citrullinerade proteiner, kan trigga igång det autoimmuna svaret i RA-sjukdomen.
Många RA-patienter har nämligen antikroppar mot citrullinerade proteiner, så kallade ACPA (”anti-citrullinated protein antibody”), och närvaro av antikropparna predikterar ofta ett svårare sjukdomsförlopp.
Men det finns också studier som inte har funnit något samband, och forskarna vid Karolinska institutet i Stockholm ville därför försöka ta reda på hur det faktiskt förhåller sig.
Forskarna detaljstuderade även undergrupper av RA-patienter och studien är den hittills största i världen på området där RA-patienter med respektive utan ACPA jämförs. Men inte heller där kunde de hitta några signifikanta skillnader.

”Grupper kan ha höjd risk”

Kaja Eriksson menar dock att man ändå inte kan avskriva kopplingen mellan sjukdomarna.
– Nej, det tycker jag inte. Även om vi tittade grovt på hur mycket parodontit RA-patienterna har kan det fortfarande finnas undergrupper som har en förhöjd risk, säger hon.
Det finns flera faktorer som ännu inte är utredda, menar hon.
– Diagnoskoderna i det svenska tandhälsoregistret säger ingenting om svårighetsgraden av parodontiten utan bara att det finns eller inte, säger hon.
Dessutom skulle medicineringen mot RA kunna påverka parodontiten och maskera ett samband.
Men fyndet innebär ändå en något förändrad syn på den dentala riskprofilen för patienter med etablerad reumatoid artrit.
– Alla patienter med RA ser inte ut att ha en förhöjd risk för parodontit, säger Kaja Eriksson.
Sammantaget kan Kaja Eriksson konstatera att de i denna studie inte hittade några tecken som tyder på att RA ökar risken för parodontit.

Upptäck mer