Annons

Annons

Kariesbakterie sprids från mamma till barn

Barn får i hög utsträckning kariesbakterien Streptococcus mutans från sin mamma, visar en ny metaanalys.

Nu kan en metaanalys av 36 välgjorda studier övertygande visa att det sker en vertikal överföring av kariesbakterien Streptococcus mutans från mammor till barn. Samtliga ingående studier kunde visa att samma bakteriestam fanns hos mamman och barnet i 50 till 85 procent av fallen.
Studierna som publicerats under ett antal decenniers tid har använt ett flertal genetiska metoder för att identifiera bakteriestammarna, men alla metoder gav det entydiga resultatet att en överföring sker. Metaanalysen ger dock betydligt mer detaljerad information där forskarna kan visa att barn som var födda med kejsarsnitt verkar smittas av mammans bakterier i högre utsträckning, att det var vanligare att flickor hade fått bakterien av sina mammor jämfört med pojkar, att graden av vertikal överföring från mamman till barn verkar sjunka ju närmare nutid studierna var publicerade och att en ansenlig andel av barnen, särskilt i senare studier, även hade S. mutans från sin pappa.
Forskarnas hypoteser kring dessa fynd är att vaginalt födda barn utsätts för flera andra bakterier som gör kolonisationen av S. mutans svårare, att flickor får sina tänder tidigare och att den moderna utvecklingen där allt fler kvinnor yrkesarbetar och allt fler män tar en aktiv roll i föräldraskapet också avspeglar sig i överföringen av bakterier.
Kunskapen om överföringen av S. mutans är viktig eftersom olika bakteriestammar är olika aggressiva och föräldrar med aggressiva bakterier ofta överför dessa till sina barn. Därför är det också viktigt att hela familjen får information om en bättre oral hygien, menar forskarna.

Upptäck mer