Kariesbakterie sprids från mamma till barn
Färgad svepelektronmikroskopbild av Streptococcus mutans. Foto: IBL/SPL

Kariesbakterie sprids från mamma till barn

Forskning 17 feb 2015
Dela artikeln
Barn får i hög utsträckning kariesbakterien Streptococcus mutans från sin mamma, visar en ny metaanalys.

Nu kan en metaanalys av 36 välgjorda studier övertygande visa att det sker en vertikal överföring av kariesbakterien Streptococcus mutans från mammor till barn. Samtliga ingående studier kunde visa att samma bakteriestam fanns hos mamman och barnet i 50 till 85 procent av fallen.

Studierna som publicerats under ett antal decenniers tid har använt ett flertal genetiska metoder för att identifiera bakteriestammarna, men alla metoder gav det entydiga resultatet att en överföring sker. Metaanalysen ger dock betydligt mer detaljerad information där forskarna kan visa att barn som var födda med kejsarsnitt verkar smittas av mammans bakterier i högre utsträckning, att det var vanligare att flickor hade fått bakterien av sina mammor jämfört med pojkar, att graden av vertikal överföring från mamman till barn verkar sjunka ju närmare nutid studierna var publicerade och att en ansenlig andel av barnen, särskilt i senare studier, även hade S. mutans från sin pappa.

Forskarnas hypoteser kring dessa fynd är att vaginalt födda barn utsätts för flera andra bakterier som gör kolonisationen av S. mutans svårare, att flickor får sina tänder tidigare och att den moderna utvecklingen där allt fler kvinnor yrkesarbetar och allt fler män tar en aktiv roll i föräldraskapet också avspeglar sig i överföringen av bakterier.

Kunskapen om överföringen av S. mutans är viktig eftersom olika bakteriestammar är olika aggressiva och föräldrar med aggressiva bakterier ofta överför dessa till sina barn. Därför är det också viktigt att hela familjen får information om en bättre oral hygien, menar forskarna.

Läs mer:

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch