Annons

Annons

Många tandläkarstudenter har ont i nacke och rygg

Nack- och ryggsmärtor är vanliga hos brittiska tandläkarstudenter. Undervisning i ergonomi kan vara ett sätt att komma till rätta med problemen.

Åtta av tio tandläkarstudenter vid en tandläkarhögskola i Storbritannien rapporterade att de upplevt smärta i antingen nacke, ryggens övre eller nedre del (ländryggen). Fyra av tio angav att de haft sådan smärta i mer än 30 dagar under föregående år. Det visar en enkätundersökning av närmare 400 studenter som besvarade den anonymt under lektionstid.
Den vanligaste smärtan var ländryggssmärta som också angavs som den smärta som upplevdes som värst. Drygt hälften av studenterna hade upplevt ländryggssmärta.
Majoriteten av de svarande var kvinnor (63 procent) och under 23 år (75 procent) och kvinnorna angav en statistiskt signifikant högre incidens av nacksmärta (58 mot 37 procent), men inte ryggsmärta. Kvinnorna rapporterade även en något högre smärtintensitet i snitt.
Två av tio hade sökt läkare för sin smärta, men många använde sig av olika coping-strategier för att hantera smärtan. Den vanligaste, som närmare sex av tio använde sig av, var stretchning. Andra metoder var träning med vikter och yoga.
Nack- och ryggsmärtor är också mycket vanliga bland praktiserande tandläkare, särskilt allmäntandläkare, vilket tydligt pekar på detta som ett arbetsmiljöproblem som börjar redan under undervisningen.
Forskarna föreslår därför att man inför undervisningsmoment tidigt under tandläkarutbildningen i ergonomi och lämpliga arbetsställningar, samt främjar fysisk aktivitet och regelbunden stretchning. Men de påpekar samtidigt att det krävs ytterligare studier för att bekräfta att dessa åtgärder verkligen har avsedd effekt.

Upptäck mer