Annons

Annons

Oral piercing kan ge olika skador i munhålan

Piercing i läpp eller tunga kan leda till en rad komplikationer i munhålan, inte minst gingival recession, och att flisor slås av från tänderna.

Metalljoner kan läcka ut från piercing i munnen och orsaka reaktioner i orala slemhinnan, visar forskning.

Foto: Colourbox

Oral piercing har blivit allt vanligare hos unga, en studie uppskattar att runt 5 procent av de unga vuxna i västvärlden har skaffat det. En rad komplikationer har rapporterats, och misstanken finns att många av dessa kan orsakas av läckage av metalljoner. Därför har australiska forskare nu gjort en systematisk litteraturöversikt för att utröna om det finns något samband mellan frisläppande av metalljoner och komplikationer i munhålan hos män­niskor.

Forskarna hittade 25 artiklar som inkluderades i översikten, varav 3 studerade piercingar i läppar, 7 i tungan och 15 på bägge ställena. Den genomsnittliga tiden efter ingreppet varierade mellan studierna från 5 till 24 månader. Den sammantagna bilden från studierna var att metalljoner kan läcka ut från piercing i munnen och orsaka lokala reaktioner i orala slemhinnan.

Flera av studierna rapporterade också att en betydande andel av dem som skaffat piercing i tungan drabbats av gin­gival recession.

En mindre andel av de piercade personerna drabbades av andra förändringar i slemhinnan, allt från hyperplasi till att slemhinnan förtvinade (atrofi) och lichenoida förändringar. Också svullnad, smärta, infektion och blödning i munhålan rapporterades, liksom förändringar i smak, tal och förmåga att svälja och äta.

Därtill drabbades en stor andel av dem som piercats i tungan av att flisor lossnade från tänderna.

Upptäck mer