Parodontit sporrar till rökstopp

Forskning 8 feb 2016
Dela artikeln
Rökare som har upplevt problem med parodontit under de senaste sex månaderna var tre gånger så ofta motiverade att sluta röka än andra rökare, visar svensk studie.

Rökning påverkar både den allmänna hälsan och tandhälsan, och effekterna är ofta tydliga vid tandundersökningar. Samtidigt träffar en stor andel av befolkningen regelbundet tandläkare och tandhygienister som därmed har en unik möjlighet att erbjuda hjälp att sluta röka.

Det menar några svenska forskare som också lyfter fram tidigare undersökningar som bland annat visar att rökstoppsaktiviteter från tandvårdspersonal är effektiva. Men problemet är att de genomförs alltför sällan.

Forskarna ville nu undersöka rökarnas inställning till rökstoppshjälp från tandläkare.

På fyra folktandvårdskliniker i Kristianstad och Stockholm rekryterade de 167 rökare, i snitt 50 år gamla, som rökte dagligen, och lät dem besvara en enkät.

Nio av tio hade försökt sluta röka tidigare, men endast var fjärde hade använt någon typ av professionell hjälp och ingen hade fått hjälp av sin tandläkare eller tandhygienist. Anledningarna till att de inte hade lyckats sluta var främst stress och oro för viktuppgång.

Om de skulle försöka sluta röka igen ville en klar majoritet fortfarande göra det utan inblandning, medan var fjärde ville ha hjälp av sjukvården och var sjätte kunde tänka sig hjälp från tandläkaren.

Men bara två av tio rökare sa sig vara starkt motiverade att sluta röka.

Dock fann forskarna att de rökare som hade upplevt problem med parodontit under de senaste sex månaderna i tre gånger så hög utsträckning befann sig i gruppen som var starkt motiverad att sluta röka. Något som borde göra dem lättare att nå med en insats från tandläkaren.

Källa:

Acta Odontol Scand; Andersson & Johannsen

Läs mer: http://bit.ly/1MkMwDg

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch