Rökning trefaldigar risk för tandlossning
Män som röker 15 cigaretter per dag eller mer har över tre gånger så hög risk att drabbas av tandlossning jämfört med män som aldrig har rökt. Foto: Colourbox

Rökning trefaldigar risk för tandlossning

Forskning 7 okt 2015
Dela artikeln
Tyska forskare kan visa tydliga dos- och tidssamband mellan cigarettrökning och tandlossning. Värst är det för män.

Män som röker 15 cigaretter per dag eller mer har över tre gånger så hög risk att drabbas av tandlossning jämfört med män som aldrig har rökt. Kvinnor som röker lika många cigaretter mer än fördubblar sin risk för tandlossning.

Det visar en genomgång av data från över 23 000 försökspersoner som medverkade i en tysk cancerstudie där bland annat rökning och tandstatus har registrerats.

Försökspersonerna rekryterades 1994–1998 och fick då svara utförligt på frågor om sitt hälsotillstånd, bland annat om sin cigarettrökning. Personerna har följts sedan dess med postala enkäter med över 90 procents svarsfrekvens varje gång, där den fjärde enkäten, utskickad 2004–2006, bland annat ställde frågor om antal riktiga tänder och antal tänder tappade sedan studiestarten.

Under i snitt 8,6 års uppföljning förlorade försökspersonerna närmare 32 500 tänder, motsvarande 6,4 procent av alla tänder de hade vid studiestart. 46 procent av männen och 42 procent av kvinnorna tappade minst en tand.

I sin analys fann forskarna ett positivt dos- och tidssamband mellan försökspersonernas cigarettrökning och deras tandlossning. Sambandet var starkare för män än för kvinnor och något starkare för yngre än för äldre av båda könen.

Även försökspersoner som hade slutat röka hade en förhöjd risk för tandlossning jämfört med personer som aldrig hade rökt. En riskökning som klingade av med tiden från rökstoppet, och efter 10–20 år närmade sig den hos icke-rökare.

Forskarna menar att för att förbättra den orala hälsan bör man satsa på insatser som förebygger att människor börjar röka, liksom propagera för rökstopp.

Källa:

J Dent Res; Dietrich T et al

Läs mer: http://bit.ly/1EBeyxN

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch