Salivens konsistens påverkar andedräkten
Färgad svepelektronmikroskopbild av bakterier (gulfärgade) på tungans yta, förstorad 830 gånger. Foto: IBL/SPL

Salivens konsistens påverkar andedräkten

forskning 9 okt 2014
Dela artikeln
För första gången kan forskare nu visa att dålig andedräkt har ett samband med salivens viskositet.

Det är japanska forskare som har undersökt drygt 600 patienter som sökt sig till en klinik för behandling av dålig andedräkt i Tokyo. Patienternas andedräkt graderades på en sexgradig skala (0–5) i ett organoleptiskt test där alla som fick 2 eller mer bedömdes ha dålig andedräkt. En majoritet, cirka 450, fick över 2 i testet och dessa jämfördes med de övriga på ett antal parametrar.

Studien är den första där man har använt en viskosimeter för att mäta salivens viskositet, tidigare studier har endast bedömt salivens tröghet manuellt. De äldre studierna har konsekvent kommit fram till att salivens konsistens inte påverkar andedräkten.

Men nu när forskarna har använt en mer noggrann mätmetod kan de visa att både salivens flödeshastighet och viskositet har ett signifikant samband med förekomst av dålig andedräkt.

Flödeshastigheten och viskositeten hänger dessutom ihop eftersom mer trögflytande saliv flödar långsammare vilket kan leda till torrare mun, vilket i sig är en riskfaktor för dålig andedräkt.

Andra studier har visat ett samband mellan salivens konsistens och karies och parodontit. En föreslagen mekanism är där att saliv med högre viskositet inte klarar att rensa undan bakterier lika bra, vilket också skulle kunna vara en möjlig orsak till dålig andedräkt.

Forskarna kunde också belägga tidigare kända riskfaktorer för dålig andedräkt som manligt kön, antalet tänder med tandfickor över 4 millimeter, antal tänder med blödande tandkött, plackindex och storleken på arean av bakteriebeläggningar på tungan.

Källa:

Acta Odontologica Scandinavica

Läs mer: http://bit.ly/1tlcpLQ

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch