Annons

Annons

Smärtlindrande sugtablett hjälper mot munsveda

En sugtablett med bupivakain minskar smärtan vid munsveda något, men försämrar smaksinnet, visar ny dansk studie.

Sugtabletter innehållande 5 mg av den lokalbedövande substansen bupivakain kan ge en viss lindring till patienter som lider av munsveda, eller ”burning mouth syndrome”.
Det kan danska forskare visa efter att ha gjort en dubbelblind, randomiserad, cross over-studie på 18 patienter.
Patienterna lottades först till antingen två veckors behandling med apotekstillverkade sugtabletter innehållande bupivakain eller placebo tre gånger om dagen och sedan, efter en vecka utan någon behandling, fick de två veckor med den behandling de inte fick i första omgången. På så vis blev alla patienter sina egna kontroller.
Resultaten visar att de flesta patienterna upplevde en viss lindring av de smärtsamma symtomen.
Men det handlar dock inte om någon mirakeleffekt. På en visuell analog skala 0–100 mm, där patienterna i snitt angav sin grundsmärta till cirka 30 mm, innebar behandlingen med bupivakain en sänkning av smärtan med cirka 6 mm, det vill säga en 20-procentig minskning.
Samtidigt upplevde patienterna att behandlingen med bupivakain tog bort en del av smaksinnet samtidigt som den känsla av muntorrhet som är vanlig vid munsveda inte påverkades alls.
På en direkt fråga angav sex av tio patienter att de ändå hellre skulle vilja ha bupivakainbehandlingen än att låta bli. Något som forskarna tolkar som att behandlingen för de flesta trots allt upplevdes som positiv.

Upptäck mer