Annons

Annons

Svår parodontit ökar dramatiskt i medelåldern

De som drabbas av svår parodontit, gör det oftast vid 38 års ålder. Det visas i den hittills största metaanalysen som gjorts och som omfattar knappt 300 000 personer.

Svår parodontit är den sjätte vanligaste åkomman i världen. Den globala åldersstandardiserade prevalensen är 11,2 procent och den åldersstandardiserade incidensen sju nya fall per 1 000 personår både 1990 och 2010 och det finns inga signifikanta skillnader mellan könen.
Det visar den största sammanställningen av epidemiologiska data om svår parodontit som hittills gjorts.
Det är amerikanska forskare som har gjort en metaanalys av 72 studier omfattande knappt 300 000 personer, 15 år eller äldre, från 37 olika länder och alla världsdelar.
Forskarna kan också visa att svår parodontit är ytterst ovanlig före 20 års ålder för att sedan öka dramatiskt mellan 30- och 40-årsåldern med en incidenstopp vid 38 års ålder, varefter nyrekryteringen faller dramatiskt igen ner mot mycket låga siffror.
Detta mönster, menar forskarna, riskerar att bli en global hälsobomb när världens befolkning både växer och får en längre livslängd. Särskilt i samband med att prevalensen av parodontit minskar dramatiskt, poängterar de.

Upptäck mer