Tandrengöring minskade hyperglykemi hos diabetiker

Forskning 26 feb 2016
Dela artikeln
Diabetiker som fick mekanisk infektionskontroll av tänderna var sjätte månad efter insättning av implantat förbättrade sin sockerkontroll.

Det har tidigare visat sig svårare att få implantat att fästa hos diabetiker, dessa har drabbats av mikrovaskulära komplikationer, vävnadsskador och infektioner, något som till och med inneburit att implantat har undvikits för diabetiker.

Senare data har dock pekat på att under optimal glykemisk kontroll kan implantat fästa lika bra som hos friska. Det är också visat att mekanisk infektionskontroll av tänderna med depuration och polering förbättrar den glykemiska kontrollen hos diabetiker mätt i andelen glykosylerat hemoglobin A1c, HbA1c.

En internationell forskargrupp undersökte därför effekten av mekanisk infektionskontroll var sjätte månad efter insättning av implantat på totalt 91 personer uppdelade i tre grupper; friska med ett HbA1c på 4,5 procent, typ 2-diabetiker med HbA1c på 6,8 procent och typ 2-diabetiker med HbA1c på 8,7 procent. Patienterna följdes i två år.

Den regelbundna mekaniska infektionskontrollen förbättrade både parodontala symtom som blödande tandkött, sonderingsdjup och marginal benförlust samt den glykemiska kontrollen hos diabetikerna.

Hos den friska kontrollgruppen förbättrades bara de parodontala symtomen, medan deras HbA1c-värde var konstant.

Källa:

Clin Oral Implan Res; Al Amri et al

Läs mer: http://bit.ly/1m0p3Sm

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch