Testosteron kan förklara mäns sämre munhälsa
Att män har sämre munhygien är kanske inte hela förklaringen till att de ofta har sämre tandhälsa än kvinnor. Foto: Colourbox

Testosteron kan förklara mäns sämre munhälsa

Forskning 25 sep 2015
Dela artikeln
Män med höga halter av totalt och fricirkulerande testosteron har två till fyra gånger högre risk att drabbas av parodontit.

Män har i nästan alla undersökningar en sämre tandhälsa än kvinnor. Det har ofta förklarats med en sämre munhygien, men nu kan en annan faktor ha identifierats.

Amerikanska forskare har gjort en subgruppsanalys av 755 män över 30 år i den tredje nationella hälso- och nutritionsstudien, NHANES III, och kan visa att de 10 procent män med högst total testosteronhalt hade drygt dubbelt så hög risk att även vara drabbade av parodontit som männen med en mer normal total testosteronhalt. Deras parodontit var dessutom svårare än snittet av parodontitdrabbade.

Forskarna fann även att de män som hade höga halter fricirkulerande testosteron (> 4,2 ng/ml) hade en nästan fyra gånger högre risk att vara drabbade, och deras parodontit var ännu svårare än hos dem med högt totaltestosteron.

Dessutom fann forskarna att män med väldigt låga halter fricirkulerande testosteron (< 1 ng/ml) också hade en förhöjd risk att vara drabbade av parodontit, om än inte lika hög som de två höghaltgrupperna.

Denna u-formade riskkurva var något forskarna förväntade sig och den stämmer också väl med tidigare gjorda djurförsök. De menar att studien stöder hypotesen om ett samband, men att större prospektiva studier behövs för att bekräfta sambandet.

Källa:

J Periodontol; Steffens et al

Läs mer: http://bit.ly/1JVjMEX

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch