TMD-patienter har en ökad smärtkänslighet i nacken
I undersökningen ingick 20 TMD-patienter som fick genomgå ett neurosensoriskt test. Foto: Colourbox

TMD-patienter har en ökad smärtkänslighet i nacken

Forskning 7 apr 2016
Dela artikeln
Patienter som lider av temporomandibulära problem, TMD, har en sänkt smärttröskel i nacken, något som förstärker sambandet mellan TMD och nackvärk, menar forskarna.

Temporomandibulära problem drabbar cirka 12 procent av befolkningen i västvärlden. Patienter som lider av TMD – som kännetecknas av smärta i den temporomandibulära leden, käkmuskulaturen och omgivande vävnad – har ofta även en samsjuklighet med diagnoser som fibromyalgi, huvudvärk, sömnproblem, myofasciellt syndrom och nackvärk.

Nu kan brasilianska forskare presentera bevis för att TMD-patienterna har en förhöjd känslighet för smärta i nacken. I undersökningen har de testat 20 kvinnliga TMD-patienter som de jämfört med 20 matchade kontroller.

Kvinnorna fick genomgå ett neurosensoriskt test där ett instrument med en 30 x 30 mm stor platta med temperaturen 32 grader Celsius lades mot nacken. Temperaturen förändrades sedan uppåt eller nedåt med en grad per sekund och kvinnorna skulle signalera när de upplevde smärta. Det visade sig att de TMD-drabbade kvinnorna var signifikant mer känsliga, särskilt för kyla. I snitt signalerade de smärta vid 18,9 grader Celsius medan kontrollerna reagerade först vid 11,9 grader.

TMD-patienterna var också signifikant mer känsliga för kyla på andra testade ställen som massetermuskeln, i pannan och på underarmens insida. I pannan var TMD-patienterna även signifikant känsligare för värme och signalerade smärta redan vid 42,4 grader jämfört med kontrollernas 47 grader.

Forskarna menar att deras fynd pekar på att TMD-patienter har en förändring i den temperaturbaserade smärttröskeln, bland annat i nacken. Något som också skulle kunna hjälpa till att förklara sambandet mellan TMD och nacksmärtor.

Källa:

J Oral Rehabil; Carvalho et al

Läs mer: http://bit.ly/1RQWi61

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch