Annons

Annons

Total tandextraktion minskar mängden parodontala bakterier

Hälften av patienterna med parodontala bakterier före total tandextraktion blev helt fria från dem, medan övriga fick kraftigt sänkta halter.

De parodontala bakterierna Aggregatibacter actinomycetemcomitans och Porphyromonas gingivalis minskar drastiskt i förekomst efter total tandextraktion. Det kan holländska forskare visa efter att ha följt 30 patienter inbokade för total tandextraktion före implantat.
Forskarna tog prover före, en månad efter samt tre månader efter extraktionen. Bakterieförekomst analyserades både genom odling och med hjälp av den gentekniska metoden ”quantitative real-time polymerase chain reaction”, qPCR.
Av de 30 patienterna hade 16 detekterbara nivåer av de två bakterierna innan tandextraktionen. Båda analysmetoderna visar en kraftig minskning av bakterieförekomst efter total tandextraktion. Med hjälp av odling kan forskarna visa att 15 av 16 patienter är fria från bakterierna tre månader efter extraktionen. Med den mer känsliga metoden qPCR var det åtta av 16 patienter som var helt fria från bakterier, medan de andra hade kraftigt minskade halter på väsentligt färre ställen i munnen.
Forskarna konstaterar att total tandextraktion orsakar signifikanta förändringar i den orala mikrofloran, men att det ännu är oklart om förekomsten av parodontala bakterier hos enskilda individer påverkar livslängden för de implantat som sätts in efter extraktionen.

Upptäck mer