Annons

Annons

Whiplashtrauma kan ge käkproblem direkt

Det är välkänt att ett whiplashtrauma kan leda till en påverkan på nack- och käkfunktionen med trötthet och smärta vid tuggning som symtom. Men om käkproblemen uppstår direkt som en följd av traumat eller successivt över tid har fortfarande inte varit klarlagt. Men nu kan svenska forskare visa att nack- och käkproblem är signifikant vanligare...

Det är välkänt att ett whiplashtrauma kan leda till en påverkan på nack- och käkfunktionen med trötthet och smärta vid tuggning som symtom. Men om käkproblemen uppstår direkt som en följd av traumat eller successivt över tid har fortfarande inte varit klarlagt. Men nu kan svenska forskare visa att nack- och käkproblem är signifikant vanligare hos personer med whiplashskada redan en månad efter olyckan.
Forskarna har jämfört 80 nyligen whiplashskadade patienter med köns- och åldersmatchade kontroller som alla fick svara på enkätfrågor och genomgå ett tuggummitest.
Testet gick ut på att tugga tre bitar tuggummi i fem minuter på valfri sida. Under testet fick försökspersonerna peka på en tavla med orden trött, stel, svag, utmattad, ont och smärta när de upplevde symtomen och forskarna noterade vad och när de inföll.
Whiplashpatienterna angav betydligt mycket mer problem i enkätfrågorna, och 47 av 80 patienter angav ett eller flera symtom i tuggummitestet jämfört med 25 av 80 av kontrollerna.
Bland dem som rapporterade symtom i tuggummitestet kom symtomen snabbare hos whiplash-patienterna jämfört med kontrollerna. Whiplashpatienterna som angav symtom i testet hade också uppgett signifikant mer problem i enkäterna, något som inte gällde för kontrollerna som rapporterade symtom i testet.
Resultatet visar att de nack- och käkproblem som kan uppstå efter en whiplash-skada finns där redan kort efter traumat, vilket pekar på att det handlar om en neurobiologisk påverkan på käksystemet, skriver forskarna.

Upptäck mer