Whiplashtrauma kan ge käkproblem direkt

Forskning 19 okt 2017
Dela artikeln
Redan inom en månad efter ett whiplashtrauma har de drabbade signifikant mycket mer problem med käkfunktionen. Det visar en svensk studie.

Det är välkänt att ett whiplashtrauma kan leda till en påverkan på nack- och käkfunktionen med trötthet och smärta vid tuggning som symtom. Men om käkproblemen uppstår direkt som en följd av traumat eller successivt över tid har fortfarande inte varit klarlagt. Men nu kan svenska forskare visa att nack- och käkproblem är signifikant vanligare hos personer med whiplashskada redan en månad efter olyckan.

Forskarna har jämfört 80 nyligen whiplashskadade patienter med köns- och åldersmatchade kontroller som alla fick svara på enkätfrågor och genomgå ett tuggummitest.

Testet gick ut på att tugga tre bitar tuggummi i fem minuter på valfri sida. Under testet fick försökspersonerna peka på en tavla med orden trött, stel, svag, utmattad, ont och smärta när de upplevde symtomen och forskarna noterade vad och när de inföll.

Whiplashpatienterna angav betydligt mycket mer problem i enkätfrågorna, och 47 av 80 patienter angav ett eller flera symtom i tuggummitestet jämfört med 25 av 80 av kontrollerna.

Bland dem som rapporterade symtom i tuggummitestet kom symtomen snabbare hos whiplash-patienterna jämfört med kontrollerna. Whiplashpatienterna som angav symtom i testet hade också uppgett signifikant mer problem i enkäterna, något som inte gällde för kontrollerna som rapporterade symtom i testet.

Resultatet visar att de nack- och käkproblem som kan uppstå efter en whiplash-skada finns där redan kort efter traumat, vilket pekar på att det handlar om en neurobiologisk påverkan på käksystemet, skriver forskarna.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch