Upplagd av: tandlakartidningen

13 aug 2019
Dela artikeln

År 1864: Simon Benslow föreslår "inrättande av en poliklinik till fri behandling av fattiga sjuka och undervisning av kandidater". År 1918 skrev Tandläkartidningen om Simon Bensows karriär. Han var då Sveriges äldsta tandläkare, 90 år. I nummer 7 2019 kan du läsa hela texten, skriven av Gotthard Dahlén. Vad tror du att Sveriges äldsta tandläkare har att berätta hundra år framåt i tiden? #tandläkare #tandläkarkarriär #sverigestandläkarförbund @tandlakarforbundets_kurser #tandvård #tandläkaryrket #tandläkarutbildning #tandvårdshistoria #Tandläkartidningen #arkiv #1800

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch